Fiskemelsfabrikker skal betale dobbelt for kontrol af fiskemel

Kontrolafgift er en ekstra skat, mener folketingsmedlem

Fol­ke­tings­med­lem Bjar­ne Laust­sen (S) ven­tre svar fra mi­ni­ste­ren i dag. AR­KIV­FO­TO: TOR­BEN HANSEN

Fol­ke­tings­med­lem Bjar­ne Laust­sen (S) ven­tre svar fra mi­ni­ste­ren i dag. AR­KIV­FO­TO: TOR­BEN HANSEN

SKAGEN:De danske fiskemelsfabrikker er i år blevet præsenteret for en ekstra kontrolafgift, som skal betales til Plantedirektoratet. Afgiften er på otte kroner per ton fiskemel, som fabrikkerne eksporterer. For Fiskernes Fiskeindustri i Skagen er det en udgift på cirka 700.000 kroner, og det er en regning, som fabrikken må lade leverandørerne betale, siger direktør Morten Broberg, FF. - De danske fiskemelsfabrikker er de eneste, som bliver pålagt en sådan afgift, og det vil være ødelæggende for vores konkurrenceevne på eksportmarkederne, hvis vi lægger afgiften oven i prisen, siger Morten Broberg. Morten Broberg er utilfreds med, at den danske stat på denne måde forringer forholdene for fiskemelsfabrikkerne, forbi den stiller de danske fabrikker ringere, end de udenlandske konkurrenter. Får ikke noget - Og så er det mærkeligt, at vi skal til at betale en afgift, som vi reelt ikke får noget for. - Der skal ikke udføres en ekstra kontrol, som man kan sige, at afgiften skal være med til at betale, siger Morten Broberg. Morten Broberg peger på, at der ud over den egenkontrol, som udføres på alle fabrikker, også er en kontrol af fiskemelet, som levnedsmiddelkontrollen står for. - Vores kunder på eksportmarkederne har aldrig efterlyst en øget eller en ekstra kontrol, så det eneste, vi får ud af Plantedirektoratets kontrolafgift, er en stor ekstra udgift, siger Morten Broberg. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne, mener også, at der alene er tale om en form for ekstra skat. Svar i dag - Jeg mener, at kontrolafgiften alene er indført for at Plantedirektoratet kan få en bedre økonomi, og jeg har spurgt fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) om, han mener, det er rimeligt, at man indfører en sådan ekstra skat i en periode, hvor regeringen har indført skattestop, siger Bjarne Laustsen. Bjarne Laustsen venter, at ministeren svarer på spørgsmålet i Folketingets spørgetid i dag. I Plantedirektoratet bekræfter afdelingsleder Henrik Nielsen, at kontrolafgiften på otte kroner per ton fiskemel, som eksporteres, ikke resulterer i hverken en ekstra eller en forbedret kontrol af fiskemelet. Det vil fortsat være levnedsmiddelkontrollen, som står for selve kontrollen, og det skal fabrikkerne betale særskilt for, som de hidtil har gjort. EU-lovgivning - Den kontrolafgift, Plantedirektoratet skal have, skal bruges til implementering af nye EU-lovgivning for foderområdet og for de forpligtigelser, virksomhederne har, siger Henrik Nielsen. - Fra EUs side ønsker man, at foderområdet skal ligne fødevareområdet, og det vil sige, at virksomhederne skal have en kvalitetsstyring, og den kvalitetsstyring er myndighederne forpligtiget til at tilse, siger Henrik Nielsen. - Myndighederne kan i denne sammenhæng være både Plantedirektoratet og Levnedsmiddelkontrollen, og det bliver da også Levnedsmiddelkontrollen, som skal tilse fiskemelsfabrikkerne, siger Henrik Nielsen. Henrik Nielsen peger på, at Levnedsmiddelkontrollen skal have betaling for det arbejde, den har med at udføre kontrollen på fiskemelsfabrikkerne, mens den afgift Plantedirektoratet opkræver, skal bruges til arbejdet med at udforme reglerne for området og til at opbygge det administrative apparat, til at få reglerne indført og til informationsservice overfor virksomhederne. Afgift kan falde En meget stor del af dette arbejde er en engangsforeteelse, og det betyder også, siger Henrik Nielsen, at afgiften vil ændre sig efterhånden som en større og større del af arbejdet er udført. Henrik Nielsen venter således, at afgiften, som i år altså er på otte kroner per ton, vil falde i fremtiden. han tør dog ikke love, at man vil være i stand til at sætte den ned allerede i 2007.