- Fisken skal helst landes her

EMNER 9. marts 2007 05:00

Udviklingsselskab ser sin fornemmeste opgave at få fisk til Hanstholm HANSTHOLM: - Vi ser gerne, at fisken landes i Hanstholm, og går derfor mindre op i, hvilket bogstav der står på skibet. Vi har brug for fisken her, og serviceerhvervet har også gavn af, at der kommer fartøjer ind. Ejner Frøkjær, formand for Hanstholm Udviklingsselskab, er godt tilfreds med de resultater som Hanstholm Udviklingsselskab ind til nu har medvirket til. Siden start i 2001 har selskabet medvirket i godt 15 projekter, og har i hele perioden kun lidt et eneste tab - på 80.000 kroner. Hanstholm Udviklingsselskab tilbyder at stille risikovillig kapital til rådighed for investeringer og moderniseringer i fiskeriet. - Vi sidder jo på yderste bagsmæk, så hvis det går galt, så er det os, der først står for tur. Men vi ved fra pengeinstitutterne, at de lægger megen vægt på udviklingspengene, som de betragter som værende lige så gode fiskernes. De penge, vi stiller til rådighed, kan derfor være den afgørende forskel, når der skal rejses egenkapital som forudsætning for et lån i banken, fortæller Ejner Frøkjær. Hanstholm Udviklingsselskab har netop afviklet sin årlige generalforsamling med god opbakning fra medlemmerne. Begge byens pengeinstitutter var til stede og gav udtryk for stor tilfredshed med udviklingsselskabets medvirken, idet det ofte er sider af samme sag, der skal til for at få en handel til at lykkes. Nordjyllands lukket Holdes Hanstholm Udviklingsselskab op mod det tilsvarende Nordjyllands Fiskeriudvikling, stiftet i 2000 og med en aktiekapital på 10-15 millioner og en ansvarlig lånekapital på omkring seks millioner, er Hanstholm Udviklingsselskabs resultat da også meget flot. Ifølge oplysninger, Ejner Frøkjær har fået, har Nordjyllands Fiskeriudviklingsinvestering kun medvirket i et projekt og er lukket nu januar i år. Hanstholm Udviklingsselskab startede med få millioner kroner, men har i dag i runde tal fem millioner kroner at gøre godt med, hvoraf de to i øjeblikket ude og arbejde. Udviklingsselskabet har en kreditkontrakt på halvanden millioner kroner med Danske Bank og halvanden million kroner i rede penge, og er således godt rustet til at gå ind i nye udviklingsprojekter. Siden tallene blev gjort op, har udviklingsselskabet fået henvendelse om et nyt projekt til en halv million kroner, og hvis det går som ventet, skal de penge trækkes fra i det, der er til rådighed nu. Ejner Frøkjær siger, at udviklingsselskabet er meget ivrige for, hvordan de kan hjælpe, og modtager meget gerne henvendelser fra fiskere og andre, der går med tanker om projekter, og det behøver ikke kun at være fiskefartøjer, generalforsamlingen var åben for, at det også kan være fiskerirelaterede virksomheder i land, hvis der viser sig behov. Det kan være eksportører, skibssmede, elektronik og lignende, men ikke en betonindustri i industrikvarteret eller lignende. Lempelser På generalforsamlingen gav de to pengeinstitutter udtryk for, at de finder udviklingsselskabets betingelser til nyetablerede lidt vel hårde. Udviklingsselskabets egenkapital er ikke super stor, og for ikke hurtigt at tømme kassen, har selskabet en regel om, at lån typisk skal betales tilbage over fire år. De første år er det med en rente efter diskontoen plus to procent og de sidste år diskontoen plus fem procent. De to pengeinstitutter fandt, at det er vel hårde betingelser for en nyetableret og gav det råd, at overveje om tilbagebetalingen kan strækkes over lidt flere år, og det vil bestyrelsen nu se på. På generalforsamlingen blev i øvrigt lavet en lille tilretning omkring aktiekapitalen. Da Udviklingsselskabet blev etableret i 2001 blev det vedtaget, at aktiekapitalen måtte udvides til 4,5 mio. kr. frem til 1. november 2006. Den begrænsning er nu forlænget frem til 1. november 2011, og det betyder, at tegninger som har været stillet i bero siden l. november sidste år, nu kan effektueres, fortæller Ejner Frøkjær. Til bestyrelsen var der genvalg af Lauge Fastrup og Jan Hansen. På grund af sygdom ønskede Finn Røge Nielsen at trække sig fra bestyrelsen. Finn Røge Nielsen har været med siden starten i 2001, og Ejner Frøkjær takkede ham varmt for hans engagement og formidling af viden om fiskeriet, som har været bestyrelsen til stor hjælp. To kandidater meldte sig rede til at træde ind i stedet, og efter kampvalg faldet valget på Egon Sekkelund, Kaj Kristiansen blev suppleant. Ud over de allerede nævnte består bestyrelsen af Bo Skovmose, Freddy Frost og Morten Konge. @Byli.9.special.bund:Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...