Akvakultur

Fiskeopdræt på land har en stor fremtid

HIRTSHALS:Planerne om at opdrætte fisk på land ved Nordsøcentret i Hirtshals er helt rigtig set. Det fik direktøren for Nordsøcentret, Poul Pedersen, bekræftet på en konference om fremtidens fiskeri og akvakultur forleden. - Der et store udviklingsmuligheder i landbaserede recirkulationsanlæg, og derfor ser det ud til, at vi er inde på noget af det rigtige med planerne om opdræt af ørreder i Hirtshals, siger Poul Pedersen. Det er det færøske firma New Co. A/S som har vist stor interesse for at opdrætte ørreder i saltvandsbassiner på land på et areal bag ved Nordsøcentret. Dermed kan firmaet udnytte, at Nordsøcentret har en direkte forsyning af friskt saltvand via en rørledning fra Nordsøen. Der skal dog først udarbejdes en VVM-redegørelse for at undersøge de miljømæssige konsekvenser inden anlægget kan blive en realitet. Landbaserede og lukkede anlæg giver helt nye muligheder, for tidligere har forsøg med netbursanlæg i fjorde påvirket miljøet voldsomt, og ved Vesterhavet er naturens kræfter for ekstreme til den slags anlæg. Poul Pedersen mener, at der er god grund til optimisme, når det gælder akvakultur i Hirtshals. Tal fra Dansk Akvakultur viser, at eksport af produkter fra dansk fiskeopdræt steg med 96 mio. kr. i 2005 og dermed nåede op i nærheden af en mia. kr. En prognose forudsiger, at i 2015 vil eksporten af dansk fiskeopdræt runde de fire mia. kr.