Fiskeopkøbere snød

Seks samlecentraler, de fleste i Nordjylland, blev af Fiskeridirektoratet fredag meldt til politiet for snyd med regnskaberne.

Fiskernes Samlecentral i Hirtshals har indgivet konkursbegæring og er lukket med øjeblikkelig virkning. Arkivfoto

Fiskernes Samlecentral i Hirtshals har indgivet konkursbegæring og er lukket med øjeblikkelig virkning. Arkivfoto

De har tilsammen undladt at indberette opkøbet af mere end 500 tons fisk til en værdi af 10 millioner kroner til myndighederne. Samlecentralerne køber fisken direkte hos fiskerne og sælger det videre på fiskeriauktionerne. Fiskerikontrollører har gennemgået regnskaberne for 2006 for ti samlecentraler og hos seks af dem har man konstateret store forskelle mellem den mængde, der i følge regnskaberne er købt, og den mængde, der rent faktisk er solgt. Den største svindel er foregået på en nordjysk samlecentral. Den har solgt mere end 124 tons fisk , som ikke er indberettet til Fiskeridirektoratet. Fisken kommer både fra danske og udenlandske fiskefartøjer. Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kalder den manglende indberetning for fuldkommen uacceptabel. - Det er et problem for både lovlydige fiskere og for fiskebestandene, siger hun. - Snyderiet medfører, at fiskekvoterne belastes mere, end opgørelserne til myndighederne viser, forklarer fiskeriinspektør Finn Vind. Politiets efterforskning skal nu kaste lys over, om samlecentralerne "blot" har snydt samfundet eller om der også er tale om snyd overfor den enkelte fisker. Den ekstra mængde fisk kan "opstå" på to måder: enten som "sorte", d.v.s. ikke-rapporterede landinger fra fiskerne eller fra udlandet, eller ved at samlecentralen har afregnet den enkelte fisker for en mindre mængde, end der reelt er købt. Kontrollen er foregået i samarbejde med Skat, der vurderer, at skatte- og momsreglerne ikke er overtrådt. Det er politiet i Nordjylland og Midt- og Vestjylland, der nu behandler sagerne.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk