EMNER

Fisker dømt for snyd

Bøde for urigtige oplysninger i logbog

En 49-årig fisker fra Thorupstrand er ved retten i Hjørring idømt en bøde på 20.000 kroner for at have afgivet urigtige logbogsoplysninger. En dag i februar 2010 havde han noteret i logbogen, at han påbegyndte sit fiskeri med udgangspunkt i Hanstholm. Derved kunne han undgå at melde farvandsskift mellem Nordsøen og Skagerrak. Fiskeren var sejlet fra Thorupstrand tidligt om morgenen, og havde, som han skal, telefonisk meddelt fiskeridirektoratet, at han ville anløbe Hanstholm klokken seks. Men han anløb aldrig Hanstholm havn, fiskerikontrollen havde nemlig samme morgen en vagt posteret ved havneindsejlingen i flere timer, der noterede ind- og udgående fiskefartøjer, men Thorupfiskeren dukkede aldrig op. Fiskerikontrollen havde derudover deres kontrolskib på den position i Nordsøen, hvor fiskeren, havde angivet at ville påbegynde sit fiskeri, men heller ikke her blev han observeret. Fiskerikontrollen mente derfor, at fiskeren aldrig har været i Nordsøen den pågældende dag, og han udelukkende har fanget sine rødspætter i Skagerrak, som han hen på eftermiddagen landede i hjemstedet Thorupstrand. Derfor blev der indgivet politianmeldelse, oplyser anklageren politiassistent Liselotte Holm, Nordjyllands Politi. Grænsen mellem Skagerrak og Nordsøen er en linje fra Hanstholm til Lindenes i Norge. Rødspætter fanget i Nordsøen har en højere pris end rødspætter fanget i Skagerak. nca