Fisker efter flere skibe til Frederikshavn

34 servicevirksomheder stifter maritim netværksforening der skal sætte mere turbo på udviklingen

FREDERIKSHAVN:10 procent flere skibsanløb til Frederikshavn Havn inden for de kommende tre år er målet for de 34 store og små servicevirksomheder på havnen, der nu stifter Maritim Netværksforening. Foreningens formål bliver først og fremmest nationalt og internationalt i forhold til redere og befragtere, på messer og øvrige fora at markedsføre Frederikshavn som "det komplette maritime service set-up", og også at være det koordinerende led mellem medlemsvirksomhederne og havnen i forbindelse med markedsføring af havnen som helhed. Netværksforeningen ønsker desuden at inspirere og øve indflydelse i forhold til lokale offentlige myndigheder i væsentlige spørgsmål for den maritime branche. Stiftende møde Den stiftende generalforsamling bliver 3. februar, og Frederikshavn Havn har forlods givct foreningen sin fulde støtte og vil også være positiv over for at bidrage finansielt i væsentligt omfang ved udarbejdelsen af markedsføringsmateriale. Frederikshavn Erhvervskontor lægger samtidig ad hoc sekretariatsbistand til. - De 34 servicevirksomheder og også et par finansielle medspillere i form af banker har givet bindende tilsagn om at ville være med, men det betyder ikke, at der ikke stadig kan komme flere med, påpeger erhvervsdirektør Jørgen Ove Jensen. Tanken om det maritime netværk opstod allerede i forbindelse med Danyards lukning, hvor en række erhvervsledere satte sig sammen i tænketanken "Turbo på erhvervsudviklingen i Frederikshavn" og udviklede et idekatalog til, hvordan byen kunne komme videre. To af dem var et maritimt serviceselskab og et apteringsnetværk. Førsteprioritet De to idéer fik førsteprioritet og efter at der søgt finansiel støtte hos stat og amt til videreudviklingen blev Bente Christensen ansat som projektkoordinator i maj 2003. Apteringsselskabet, som der i starten blev brugt mest energi på i sammenhæng med et konkret Peter Johansen-projekt, løb ud i sandet. Kræfterne blev herefter lagt i en forundersøgelse af "Frederikshavn Serviceselskab". Et feasibility studie over fakta og perspektiver for at trække mere aktivitet til havnens servicevirksomheder blev offentliggjort sidste år i september, og rapporten afslørede bl.a., at kun fem pct. af de mange skibe, der passerer forbi i Kattegat, anløber Frederikshavn, i 2002 eksakt 609 skibe. Desuden at tre faktorer kan være medvirkende til at generere flere skibsanløb: Mere markedsføring, mere gods over kajen og mere industri i området. - Fra start var 68 virksomheder med inde over projektet, og heraf 40-50 som den direkte målgruppe af servicevirksomheder. Da feasibility-studiet blev præsenteret mødte 40 op, påpeger Bente Christensen. En arbejdsgruppe blev nedsat og resultatet af gruppens arbejde er indkaldelsen til den stiftende generalforsamling i Frederikshavn Maritime Netværksforening. I bevægelse - De visioner og formål, der af arbejdsgruppen er opstillet for foreningen, er op-stået via den demokratiske proces, men lur mig, om ikke det ser helt anderledes ud om tre år, siger Bente Christensen og peger på, at foreningen vil være en organisk mekanisme, der hele tiden ændrer og udvikler sig i takt med de muligheder, der måtte opstå ved samarbejdet om at få mere aktivitet til havnen.