Retspleje

Fisker frikendt for snyd med logbog

Mere end fire års efterforskning i sagen er urimelig mente retten

HJØRRING/HIRTSHALS:En 41-årig fisker fra Hirtshals er ved retten i Hjørring blevet frikendt i en sag, hvor han var tiltalt for at have overtrådt fiskeriloven. Retten ligger til grund, at manden har været udsat for urimelig lang sagsbehandlingstid, idet efterforskningen af sagen har strakt sig over fire år. Derfor besluttede retten at frikende den 41-årige fisker. Anklageren havde krævet en bødestraf på 10.000 kr. Fiskeren var anklaget for at have afgivet fejlagtige oplysninger i fartøjets logbog, idet fiskeren havde landet 2500 kg. torsk til en samlet værdi af 47.442 kr. samt 20 kg. rødspætter og 40 kg. blandet fangst hos Fiskernes Fiskesortering efter en fangstrejse 17. januar 2001. Det skete ifølge anklageren, selvom fartøjet i hele perioden lå i Hirtshals Havn. Det har den tiltalte dog nægtet hele vejen igennem forløbet, idet han havde givet myndighederne besked om, at fartøjets satellit var til reparation den pågældende dag. Fiskeriinspektoratet efterforskede sagen og fandt, at der var givet en række modstridende oplysninger i en række afregninger fra Fiskernes Fiskesortering og logbøgerne i de kuttere, der angiveligt har leveret de oplyste fangster. I den forbindelse blev der i august 2001 foretaget ransagning af den 41-åriges kutter. Men først i august 2003 havde anklagemyndigheden et anklageskrift parat, og der skulle gå yderligere to år, før sagen blev afsluttet. I bemærkningerne til afgørelsen skriver retten, at sagen bevismæssigt er enkel, idet fiskeriinspektoratet siden maj 2001 har været i besiddelse af kutterens logbog og oplysninger om dens position. Der er ikke nogen rimelig grund til en så lang sagsbehandling, og derfor er forældelsesfristen trådt i kraft i denne sag. Retten har derfor ikke taget stilling til beviserne i forbindelse med domsafsigelsen.