Fiskeripolitik

Fisker måske ulovligt uden at vide det

Nyt havdagesystem er foreløbig otte måneder forsinket - Fiskerne er usikre, siger formanden for Skagen Fiskeriforening

- Fiskerne kan ikke være sikre på, at de må fiske det antal dage, den foreløbige melding lyder på, siger Carl Jesper Hermansen. Foto: Peter Broen

- Fiskerne kan ikke være sikre på, at de må fiske det antal dage, den foreløbige melding lyder på, siger Carl Jesper Hermansen. Foto: Peter Broen

Nogle af fiskerne i Skagen tager nu på havet uden at have sikkerhed for, om de fisker lovligt, - Det er en fortvivlende situation, for fiskerne er i god tro. Efter fiskeridirektoratets foreløbige udmelding om det antal dage, de er tildelt, må de fiske. Men der er alligevel en risiko for, at de faktisk fisker ulovligt og risikerer at blive idømt en bøde, siger formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen. Forklaringen er, at det i år er første år, hvor det nye havdagesystem, som er baseret på fartøjernes motorstørrelse, kilowatt, er i brug. Foreløbige tal - Hele reguleringssystemet skulle have været på plads 1. februar i år, og nu, midt i september, er der stadig ingen af fiskerne, der ved præcist hvor mange dage, de må fiske. Alle har fået en foreløbig udmelding med oplysning om, hvor mange dage, sådan cirka, de kan regne med at få tildelt. Men de har samtidig fået besked på, at hvis de fisker i flere dage, end de i sidste ende ender med at få tildelt, så vil det blive betragtet som en overtrædelse af reglerne, og så får de i værste fald en bøde. - De kan slippe for bøden, hvis det lykkes dem at få eller leje kilowattdage hos andre fiskere. - Men det er jo ikke noget, man kan være sikker på, siger Carl Jesper Hermansen. Carl Jesper Hermansen oplyser, at mange af fiskerne har brugt rigtig mange havdage i et forsøg på at få økonomien til at hænge sammen. - Fiskerne er desværre hårdt ramt af lave priser på fisk, og det betyder, at mange prøve at klare økonomien ved at være mere på havet for at øge mængden af fisk. Når man kun har en bestemt mængde til rådighed i form af en kvoteandel, er det ikke ideelt, men for mange er det nødvendigt, siger han. Tager tid Vicedirektør i Fiskeridirektoratet, Birgit Bolgann, erkender, at arbejdet med at fordele det samlede antal kilowattdage, Danmark er tildelt af EU, tager lang tid. - Det væsentligste i den sag er, at vi ikke bruger flere dage i de enkelte segmenter, dagene er fordelt på, end vi har, og det kan også være en del af en midlertidig løsning på problemerne med den sene udmelding til de enkelte fiskere siger hun. - Der er 600 fiskere, der har søgt om at få tildelt kilowattdage, og af dem har over halvdelen søgt om at få flere dage, end deres fiskerindsats i 2008 umiddelbart vil udløse, fordi der har været specielle forhold. Det kan være sygdomsperioder, ophold på værft eller andet, som har betydet, at de har fisket færre dage, end de gør i et "normalt år." Det taget lang tid at behandle disse ansøgninger, og dertil kommer, at fiskerne efterfølgende skal have en mulighed for at klage over den endelige afgørelse.