Fiskeripolitik

Fiskercompagniet er historie

Fiskercompagni og fiskeriforening i Vorupør er afløst af en fond

Erhvervsfiskeriets tid i Vorupør er forbi. Men spilhuset bevares, så bådene fortsat kan blive halet ud og ind. Arkivfoto: Peter Mørk

Erhvervsfiskeriets tid i Vorupør er forbi. Men spilhuset bevares, så bådene fortsat kan blive halet ud og ind. Arkivfoto: Peter Mørk

124 år efter, at fiskere i Vorupør gik sammen i et andelsselskab, er Fiskercompagniet nu historie. Sammen med Vorupør Fiskeriforening, der har eksisteret sideløbende med Fiskercompagniet, blev det legendariske andelsselskab nedlagt i maj i år. Navnene på de to selskaber forsvinder dog ikke helt, og spilhuset og nogle andre ejendomme på landingspladsen, som har været ejet af Fiskercompagniet, er flyttet over i en ny fond ved navn Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond. - Det er da historisk, at Fiskericompagniet ikke eksisterer længere. Men de to både, der er tilbage i Vorupør, sejler i dag kun med turister. Det var nødvendigt, at der skulle ske et eller andet, fortæller Anders Munk Jensen, der er formand for den nye fond. Ud over de to store både er der fortsat et antal mindre fartøjer i Vorupør, som bliver brugt af bierhvervs- og fritidsfiskere. Fortsat et spilhus Med den nye fondskonstruktion vil der fortsat være et spilhus og andre faciliteter på landingspladen. Hvis fiskericompagniet blot var blevet nedlagt, havde man ifølge vedtægterne skullet afhænde selskabets aktiver, hvorefter overskuddet skulle tilfalde Vorupør. Nu er der i stedet sammensat en fondsbestyrelse, som - ud over tre brugere - tæller repræsentanter for Vorupør Erhvervsforening, Vorupør Borgerforening, Vorupør Pramforening samt Thisted Byråd. Fondsbestyrelsen forpligter sig til at videreføre og sikre det unikke miljø ved landingspladsen. Her skal der fortsat være gode muligheder for at drive bierhvervs- og lystfiskeri og for at drive forretning i fondens bygninger. Bestyrelsen vil også arbejde for, at bygningerne bliver renoveret "under skyldig hensyntagen til miljøet". Og at der bliver det bedst mulige samarbejde med Thisted Kommune om renovering af landingspladsen, molen og om projekt "Mulighedernes Land". Skattekrav I forbindelse med den nye selskabsdannelse er fondsbestyrelsen blevet mødt med et skattekrav. Efter at have overvejet sagen har bestyrelsen ny besluttet at betale, hvad Skat forlanger, fortæller Anders Munk Jensen. Han ønsker ikke at oplyse beløbets størrelse, før skattesagen er endeligt afsluttet.