Fiskere afstår fra indflydelse

Næsten ingen har benyttet sig af muligheden for at sætte fingeraftryk på rådgivningen om næste års kvoter - flere løser kryds- og tværsen

HIRTSHALS:Fiskere udtrykker gerne deres ringeagt og mistro overfor biologerne. Noget tyder på, at det er en frihed, de gerne vil bevare. Interessen for på mere saglig vis at bidrage med viden om fiskebestandenes udvikling har i hvert fald vist sig yderst beskeden. Muligheden kom midt i sidste måned, da Danmarks Fiskeriforening satte en spørgeskema-undersøgelse i værk blandt samtlige 3300 danske fiskere. Et skema blev trykt i Fiskeritidende. Men responsen har været særdeles begrænset. Da bladet for få dage siden spurgte rundt i de otte største lokale fiskeriforeninger på vestkysten, var kun 19 udfyldte skemaer kommet tilbage. Fiskertidende konstaterer syrligt, at bladet hver uge modtager et betydeligt større antal løste kryds- og tværsopgaver end der er afleveret spørgeskemaer. Direktør i Danmarks Fiskeriforening, Niels Wichmann, er pinligt berørt på medlemmernes vegne. I medlemsbladet kalder han fiskernes svigtende interesse for at medvirke til et solidt rådgivningsgrundlag for "latterlig". Og formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Erik Jespersen, lægger heller ikke fingrene imellem: - Det er skammeligt, at interessen er så lille, når man endelig har muligheden for at meddele sine oplevelser af fiskeriets situation på en seriøs måde. Spørgeskemaet koncentrerer sig om vurderingen af tre af de vigtigste fiskebestande i Nordsøen og Skagerrak, torsk, rødspætter og sej. - Det er enkelt at udfylde, og på fiskeriforeningen hjælper vi gerne. Men folk har åbenbart bare lagt det til side, mener Erik Jespersen, der opfordrer sine medlemmer til at få afleveret. Tilsvarende undersøgelser er sat i værk i de andre lande omkring Nordsøen, og det er mere overordnet en målsætning i EU-Kommissionens oplæg til ny fælles fiskeripolitik, at fiskerierhvervet i endnu højere grad skal inddrages i reguleringen og forvaltningen gennem regionale rådgivende organer, det såkaldte medforvaltningsprincip. Det er dog fortsat de principielt uafhængige videnskabsfolk i Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, og institutionens rådgivningsorgan, Den Rådgivende Komité for Fiskeriforvaltning, ACFM, der samler og behandler de mange data, som danner grundlag for reguleringen. Det er bl.a. data, der indsamles af havundersøgelsesskibene og landingsstatisikker. ICES, der har hovedsæde i København, kan i øvrigt fejre sit 100 års jubilæum i forbindelse med den årlige videnskabelige konference i byen i begyndelsen af oktober.