Fiskere frygter for giftige fisk i fjorden

Et højt indhold af det giftige stof, organisk tin, i dele af Limfjorden har opskræmt lystfiskere og skabt bekymrede miner hos amtets biologer. Forurening fra skibe kan være årsag til at snegle skifter køn.

Lystfiskerne frygter, at stoffet, der har en hormonlignende virkning, spredes til mennesker gennem fisk fanget i de ramte områder. - Det er dybt bekymrende, at koncentrationen af organisk tin er langt højere i Limfjorden end andre steder. Det mener jeg, at myndighederne må reagere på. Vi kan se, at livet i en del af fjorden er påvirket, og det er vigtigt ikke at løbe nogen risiko for, at mennesker bliver syge af at spise fisk, siger Arne Jensen, der er formand for Dansk Sportsfiskerforbund i Nordjylland. Stoffet udskilles fra bundmalingen på de store fragtskibe, der sejler gennem fjorden til Aalborg. Malingen indeholder et middel, der hindrer alger, småkrebs og muslinger i at sætte sig fast. Det er fra dette stof organisk tin udskilles. Nordjyllands Amt følger koncentrationen af organisk tin i Limfjorden med bekymring. Udover den hormonelle påvirkning har stoffet i videnskabelige forsøg med rotter også vist sig at have en skadelig virkning på rotternes hjerner. Amtets seneste målinger af giftstofkoncentration i fjorden, viser, at indholdet af stoffet er langt højere end i de fleste andre farvande. Det gælder strækningen mellem Aalborg og Hals, hvor en del af dyre- og plantelivet er ødelagt. Ved Bouet har amtets biologer konstateret, at hunnerne af sneglen dværgkonk er så forgiftede af tin, at de er blevet sterile, i nogle tilfælde har hunsneglene udviklet så udpræget maskuline træk, at de er blevet tvekønnede. - I sejlrenden ud mod Hals er der stort set ikke blåmuslinger tilbage, mens der i den vestlige del af fjorden er store mængder blåmuslinger. Det rejser spørgsmålet, om det er organisk tin, der er årsag til at blåmuslingerne er forsvundet, siger havbiolog Finn Andersen, Nordjyllands Amt. Amtet har bedt Fødevarestyrelsen undersøge om der er risiko ved at spise fisk og muslinger fra den østlige del af Limfjorden. Seniorforsker Ole Ladefoged, Danmarks Fødevareforskning, mener ikke, der kan være nogen risiko ved at spise fisk fra de forurenede områder. Blåmuslingerne, der i dag stort set er forsvundet fra de forurenede områder, har dannet grundlag for fødevarestyrelsens undersøgelser. Undersøgelserne er mundet ud i den vurdering, at der ikke er risiko ved at spise fisk fra områderne. - Muslinger har en stor vandgennemstrømning, og det vil give en stor koncentration af organisk tin i muslingerne, hvis stoffet findes i vandet. Ingen af de muslinger, som jeg har set analyser på, har rummet mængder af organisk tin, der overskrider de grænseværdier, der er fastsat, siger Ole Ladefoged. Sportsfiskernes formand Arne Jensen er ikke beroliget. - Jeg forholder mig til, at koncentrationen i Limfjorden ifølge amtets målinger er langt højere end andre steder, siger han.