Fiskere: Grus giver problemer

Nødvendigt at fjerne grus, mener de få fiskere der er tilbage i Lildstrand. Gennem mange år har grus ført ind af havet givet problemer for fiskerne i Lildstrand, når de skulle have deres både ud og ind fra stranden.

Det er nødvendigt at fjerne gruset fra landingspladsen, for at kunne sætte jollerne i vandet,  forklarer Bjarne Holmgaard, der er den sidste i Lildstrand, der har fiskeri som sit hovederhverv. Derudover er der to andre, som fisker med jolle fra stranden, men de har andet job ved siden af. Bjarne Holmgaard er formand for fiskeriforeningen i Lildstrand. Foto: Peter Mørk

Det er nødvendigt at fjerne gruset fra landingspladsen, for at kunne sætte jollerne i vandet, forklarer Bjarne Holmgaard, der er den sidste i Lildstrand, der har fiskeri som sit hovederhverv. Derudover er der to andre, som fisker med jolle fra stranden, men de har andet job ved siden af. Bjarne Holmgaard er formand for fiskeriforeningen i Lildstrand. Foto: Peter Mørk

Gruset giver stadig problemer for de få aktive fiskere der er tilbage, og uden tilladelse til at fjerne gruset vil det være helt slut med at fiske fra Lildstrand, siger Bjarne Holmgaard, der som eneste på nuværende tidspunkt har fiskeri fra Lildstrand som sit levebrød. Han fisker fra stranden med sit lille fartøj ”Helle”, en glasfiberjolle på 1,8 bruttotons. Derudover er der to andre i Lildstrand, der fisker med glasfiberjoller fra landingspladsen, men de har ikke fiskeri som hovederhverv og har andet job ved siden af. Det opskyllede grus lejrer sig i store dynger på stranden. Før i tiden forsøgte fiskerne at klare problemet med at skubbe gruset tilbage i vandet med en gummiged, men arbejdet var dyrt og ikke meget bevendt, for næsten lige så hurtigt gruset blev skubbet ud, var det tilbage på ophalerpladsen igen. I 1994 søgte Lildstrand Fiske- og Spilforening derfor Viborg Amt om tilladelse til at fjerne noget af gruset fra ophalerpladsen mod selv at bekoste udgiften. Såvel Viborg Amt som Hanstholm Kommune bakkede op om ønsket, og løsningen blev, at fiskerne i alt fik lov at fjerne op til 2.000 kubikmeter grus om året fra landingspladsen. Tilladelsen, som der er knyttet flere betingelser til, blandt andet hvor og indenfor hvilket tidsrum, der må graves, blev sidste år forlænget, så den gælder frem til 1. oktober 2016. Ind til for kort tid siden var gruset et stort problem for de store kystbåde, fordi gruset lagde sig ovenpå wirerne til ophalerspillet. Nu er der ikke flere af de store både i Lildstrand, men dyngerne af grus generer de små plastjoller, hvis ikke det fjernes, fordi det tykke lag grus gør det umuligt at få jollerne i vandet. - Vi sætter en vogn bag traktor til at få vores joller ud og ind af vandet, men er der for meget grus, kan traktoren ikke komme igennem. Derfor er det nødvendigt at vi får lov at fjerne gruset, ellers kan vi ikke fiske, siger Bjarne Holmgaard. En ejer at et sommerhus i Lildstrand, Flemming Kristensen, vil have stoppet ralgravningen, fordi han mener det ødelægger stranden med efterfølgende fare for at sommerhusene skyller væk. Men det passer ikke. Sker der en forandring af kysten, skyldes det i hvert fald ikke fjernelse af grus fra landingspladsen, hævder Bjarne Holmgaard. - Vi har tilladelse til at fjerne på en strækning på 30 meter på hver side af ophalerpladsen, men så langt graver vi slet ikke. - Der er ikke sket nogen forandring af stranden, vi kan i hvert ikke se nogen, lige i øjeblikket bliver der tværtimod lagt til. Det er rigtig nok, at det æder på den anden side op til hans sommerhus, men forklaringen kan være bunkers, der virker som en mole, hvor havet lægger til på den ene side og tager fra på den anden. Det ser man også i Vorupør. Bjarne Holmgaard forklarer, at det varierer meget fra år til år, hvor meget af de 2.000 kubikmeter ral, som tilladelsen lyder på, rent faktisk bliver fjernet fra landingspladsen. - Sidste år brugte vi slet ikke vores kvote. Her i januar har det ustadige vejr givet masser af grus, men måske kommer der ikke noget til sommer. Det svinger fra år til år, men vi tager kun det der er nødvendigt, og fjerner aldrig mere end det vi har tilladelse til. Men vil man stoppe fiskeriet helt fra Lildstrand, skal man da bare tage vores levebrød fra os. Bjarne Holmgaard afviser, at ralgravningen er en god forretning for fiskeri- og spilhusforeningen. Foreningen har entreret med en grusentreprenør om at aftage rallet, men udgifterne til at få fjernet rallet dækker kun lige de faktiske udgifter, siger han. Indtil 1. januar i år var det Viborg Amt, der gav tilladelse til indvinding af ral i Lildstrand i forhold til naturbeskyttelsesloven og efter indhentet udtalelse fra blandt andet Thy Statsskovdistrikt. Nu er det Thisted Kommune, der sammen med regionen og i samspil med Miljøcentret i Ålborg står for forvaltningen. Skovrider Ditte Svendsen, Thy Statsskovdistrikt, der sidste år var med til at give dispensation til Lildstrand, mener, at tilladelsen til ralindvinding bør afspejle den faktiske aktivitet på stranden. Er de færre kuttere, bør der mængden af ral og strækningen det må fjernes, indskrænkes. Da den første indvindingstilladelse forlå var der en halv snes kystbåde i Lildstrand, nu er der kun et par stykker tilbage. - Det bærende i tilladelsen må være, at der fortsat er et aktivt fiskeri, og det gjorde vi også opmærksomt på i vores udtalelse, siger hun. ulla.scharff@nordjyske.dk