Aalborg

Fiskere kræver satellit-kontrol af handelsskibe

Med enkle og billige midler vil enhver flugtskipper, som påsejler et andet fartøj eller lukker spildolie i havet og stikker af, kunne genfindes. Løsningen er satellitovervågning.

Danmarks Fiskeriforening kæmper for, at udstyret bliver obligatorisk på alle handelsskibe i danske farvande, og direktør Niels Wichmann kalder det en skandale, at det ikke er indført for længe siden. - Vi lever selv med det. De største fiskefartøjer har været under tæt overvågning i flere år, og fra nytår skal samtlige fiskerbåde over 15 meter været udstyret med udstyr til satellitovervågning. Det er uforståeligt, at Danmark ikke i de internationale fora som EU og FNs maritine organisation IMO stiller kravet, siger han. - Det vil være langt mere effektivt og langt billigere end den ørkesløse flyovervågning. Efter en hændelse vil man blot kunne regne baglæns og se, hvilke fartøjer der befandt sig hvor på det givne tidspunkt, siger Niels Wichmann. Han oplyser, at fiskeriforeningen har rejst kravet ved enhver lejlighed gennem flere år, herunder også i amternes og kommunernes internationale samarbejdsorganisationer som Nordsøkommissionen og KIMO. Fiskeriforeningen mener også, at der bør være lodspligt på alle handelsfartøjer i de indre danske farvande. Derimod mener han ikke, at en hændelse som påsejlningen ved Skagen giver anledning til at skærpe de internationale søfartsregler. - Reglerne er gode nok. Det er som med færdselsloven. Den de skal bare overholdes.