EMNER

Fiskere til tops i EU med krav om tobis

{ NORDJYLLAND: Danmarks Fiskeriforening og Fiskemelsforeningen går nu sammen om en direkte henvendelse til EU-Kommissionen for at få fastsat en tobiskvote for 2006 på 600.000 tons, hvor der ingen begrænsning er på indsatsen i kW-dage (fiskeriindsatsen målt ved at gange et fartøjs maskineffekt med antal dage ude af havn). Det sker som et modtræk til den anbefaling, som EU-Kommissionens egen rådgivende komité, STECF, nu har afleveret til Kommissionen. Heri råder STECF til, at kvoten bliver fastsat til 170.000 tons, fordi man mener, at de analyser, som en international arbejdsgruppe under Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU, har lavet, er misvisende. - Ministerrådet fastsatte i december helt klare spilleregler for, hvordan og hvornår der skal tælles tobis i Nordsøen. De regler har DFU og den internationale arbejdsgruppe fulgt til punkt og prikke. Det, som STECF nu gør, er at lave en divergerende rådgivning, og det er både uden for deres opgaveformulering og et brud på samtlige regler i et legalt system som EU, lyder det fra de to formænd i henholdsvis Danmarks Fiskeriforening og Fiskemelsforeningen, Flemming Kristensen og Nils Christian Jensen.