Fiskeri bliver valgtema

Vigtigt emne i Nordjylland, mener Bjarne Laustsen (S)

SKAGEN:Fiskeri og især de forhold, som bydes danske fiskere, bliver uden tvivl et vigtigt tema i den kommende valgkamp op til Folketingsvalget 8. februar. Det mener det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen, som er valgt i Frederikshavn-kredsen. Bjarne Laustsen vil, hvis ikke andre gør det, selv bringe emnet på bane. - Det synes jeg også der er god grund til - både af hensyn til fiskerne, men også for at de nordjyske vælgere kan få klarhed over, hvordan de forskellige folketingsmedlemmer stiller sig til fiskeripolitikken og hvad de vil arbejde for i det nye Folketing. - Ud af et par svar, som fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) netop har givet på spørgsmål, jeg har stillet omkring fiskerikontrollen og om de individuelle kvoter, kan jeg i hvert fald se, at der ikke er overensstemmelse mellem, hvad Venstres lokale folketingsmedlem, Jens Chr. Larsen, og ministerne mener, siger Bjarne Laustsen. - Hans Chr. Scmidt peger i sit svar til mig på, at indførelsen af individuelt omsættelige kvoter på sild har haft den positive virkning, som man på forhånd ventede, den ville få, nemlig at en større del af de samlede sildekvote landes til konsum, at prisen på sildekvoter er steget til gavn for fiskeskippere, som trækker sig ud af fiskeriet eller som omlægger deres fiskeri, ligesom det har betydet, at der er investeret i en fornyelse af fiskerflåden. Jens Chr. Larsen har udtalt sig negativt om de omsættelige kvoter, siger Bjarne Laustsen. Bjarne Laustsen ønskede i et af sine spørgsmål til ministeren svar på, hvor meget fiskerikontrollen koster de danske skatteydere. - Baggrunden for spørgsmålet var oplysninger fra blandt andet Europaudvalget om, at det var et beløb som svarer til 13 -15 kroner per kilo torsk, som de bornholmske fiskere lander. - Jeg har ikke haft tid til at regne tallene efter, men af ministerens svar fremgår, at Fiskeridirektoratet venter, at der er brugt ialt 72,1 millioner kroner på fiskerikontrol i 2004 fordelt med 42,5 millioner kroner på den søværts kontrol og 29,6 millioner på den landbaserede kontrol. Så må enhver gøre op med sig selv, om det er et stort beløb eller ikke, men jeg synes det, og jeg synes det ville være meget bedre, om man flyttede en stor del af denne kontrol over til fiskerne, siger Bjarne Laustsen. - Jeg mener, at vi i dansk fiskeri alene skal have et havdagesystem og ikke en sammenblanding af havdage og kvoter, som forhenværende fødevareminister Marianne Fischer Boel (V), fik indført for et få år siden. Det bør være sådan, at fiskerne får et antal havdage og så må og skal de lande alt det, som overholder mindstemålene, de fanger i løbet af disse dage. - Det vil også gøre den biologiske rådgivning bedre, idet biologerne så får de reelle fangsttal at rådgive ud fra og ikke, som det er nu, hvor der efter alt at dømme er landinger, som aldrig bliver registreret og som derfor ikke indgår det materiale, biologerne har at rådgive ud fra. Når bilogerne får de rigtige tal, kan de også bedre vurdere hvordan bestandene har det, og dermed give en bedre rådgivning omkring fiskeriindsatsen, siger Bjarne Laustsen.