Fiskeri får kvart mia.

Dansk fiskeri får næste år 270 millioner kroner i samlet støtte fra den danske statskasse og EU.

FISKEGREJ, DER beskytter torsken i Kattegat, vil kunne anskaffes med tilskud fra den danske stat og EU.Foto: Martin Damgård

FISKEGREJ, DER beskytter torsken i Kattegat, vil kunne anskaffes med tilskud fra den danske stat og EU.Foto: Martin Damgård

Pengene er øremærket til udvikling af bæredygtig produktion i fiskeriet og akvakulturen. Også udvikling af nye fiskerimetoder, sporbarhed og øget kvalitet i forarbejdningen vil kunne modtage støtte. En særlig brændstofpakke, der i år og sidste år har givet støtte til at begrænse energiforbruget på fiskefartøjerne, udløber, men til gengæld afsættes der ekstra penge til modernisering af fiskefartøjer i 2011. Fiskeriudviklingsprogrammet er aftalt mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Midlerne fra EU forudsætter, at der ydes tilsvarende fra dansk side. Den Europæiske Fiskerfond EFF stiller i alt 995 millioner kroner til rådighed over de kommende tre år. - Fiskeriudviklingsprogrammet er en motor til vækst og udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor. Med den nye aftale gør vi en indsats for at styrke den bæredygtige fiskeriforvaltning, som sikrer bestandene, samtidig med at der ydes tilskud til innovative projekter inden for forarbejdningsindustrien og miljøskånsomme dambrug, oplyser fødevareminister Henrik Høegh (V) i en pressemeddelelse. Fiskerfartøjer, der vil deltage i et projekt med at dokumentere, at alle fisk, som bliver trukket om bord på fartøjet, bliver afskrevet på kvoten (nul discard), får mulighed for at søge tilskud. Der forventes også tilskud til fiskere, der investerer i et godkendt selektivt trawl, der skåner torskebestanden. Det sker som følge af iværksættelsen af den såkaldte torskegenopretningsplan, der har til formål at beskytte torskebestanden i Kattegat. Som led i Grøn Vækst-aftalen afsættes fortsat ca. 17 millioner kroner til investeringer i fiskeopdrætsanlæg, der anvender avancerede miljøvenlige teknologier. Under ordningen for forarbejdning afsættes midler til investeringer i innovative projekter, f.eks. i ny teknologi, der letter arbejdet med at pakke eller udskære fisk. Med aftalen fastholdes også niveauet for midler til de lokale aktionsgrupper. Regeringen og Dansk Folkeparti blev i 2010 enige om en flerårig løsning for de lokale aktionsgrupper, der giver aktionsgrupperne bedre muligheder for langsigtet planlægning af deres aktiviteter.