Fiskeri gik 133 mio. kr. ned

Nødråbsgruppe har bedt om møde med fiskeriforening

HIRTSHALS:Fiskerne i Hirtshals har mistet fisk for 133 millioner kroner sidste år - det svarer til en tilbagegang på 24,2 procent. Det fremgår af tal fra fiskeriets bruttoindtjening udarbejdet af Fiskeridirektoratet. - Set ud fra et Hirtshals-synspunkt kan vi ikke lade være med at betragte det som endog særdeles deprimerende læsning, lyder det fra formanden for Hirtshals Erhvervsråd, Viggo Bilde. Mens der i 2001 af Hirtshals fartøjer blev landet for mere end 507 millioner kroner, var tallet i 2002 på godt 549 millioner kroner og endelig sidste år blot på 416 millioner kroner. Han tilføjer, at selv om tallene for Hirtshals ser dystre ud, så er det ikke i Hirtshals at fiskerne har haft - eller har - det sværest. 25 pct. ned i løn - I samme periode er den procentuelle andel nemlig vokset fra 14 procent til 15 procent, så det må stå klart for alle, at nogen inden for erhvervet har haft en dårligere udvikling end Hirtshals-flåden, understreger Viggo Bilde, der tilføjer: - Går man lidt ned i tallene kan man se, at bruttoindtjeningen i Nordjylland har en tilbagegang på 25 procent, og bliver den fordelt på fartøjstyper viser det, at trawlfartøjerne havde en tilbagegang på 29 procent og notfartøjerne faldt med 20 procent. Indenfor industrifiskeriet kan der konstateres et reduktion på hele 42 procent. Samlet svarer det til, at nedgangen betyder - for fiskernes almindelige ”husholdningsbudget” - at en almindelig lønmodtager får skåret 25 procent af bruttoindtægten, samtidig med at alle andre udgifter deriblandt skatter er de samme. Dødsspiral - Vi har tidligere i Erhvervsrådets regi gjort opmærksom på forholdene, og vi kan se af det seneste udspil, der er kommet på fiskeriområdet med en yderligere ophugningsstøtte på 50 millioner kroner i virkeligheden ikke er en løsning, men er en del af den dødsspiral, som dansk fiskeri befinder sig i, mener Viggo Bilde. Erhvervsrådet ønsker - ligesom fiskerne og en række lokale politikere, der har ytret sig i fiskeri-debatten - nogle brugbare og holdbare løsninger som rækker mindst fem år frem. - En løsning, som giver baggrund for, at de fiskeriafhængige kommuner kan se en afslutning på den krise, som rammer deres borgere, siger Viggo Bilde. Nødråbsgruppe-møde Således har folkene bag den såkaldte nødråbsgruppe, der repræsenterer landets 23 fiskeriafhængige kommuner - med borgmester Knud Størup i spidsen nu skrevet til Danmarks Fiskeriforening for at bede om et møde. - Vi vil gerne i dialog med Danmarks Fiskeriforeninge for at høre om, der er noget vi i Hirtshals kan hjælpe med. Vi skal ikke kloge os på, hvordan fiskeriet skal være, men vi kan konstatere, at de nuværende regler har spillet fallit, siger Viggo Bilde. Han understreger, at man fra nødråbsgruppen ønsker at høre om Danmarks Fiskeriforeninges strategi, for efterfølgende at kunne fremlægge synspunkterne hos Folketingets fødevareudvalg. Mistillid? Men måske bliver et sådan møde slet ikke aktuelt, efter dagens møde i Hirtshals Fiskeriforening, hvor medlemmerne netop skal tage stilling til det fortsatte medlemsskab af Danmarks Fiskeriforening. Hirtshals-fiskerne stillede i december i forbindelse med generalforsamlingen mistillid til bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening, da de mente, at foreningen ikke repræsenterede alle dens medlemmers interesser - og samtidig mente de, at formanden Thorkild Førby ikke lyttede til fiskernes ønsker. Dengang tolkede formanden for Hirtshals Fiskeriforening Erik Jepsersen mistilliden som ”et udtryk for frustration”, og i dag er spørgsmålet så, om frustrationen er blevet mindre, når der skal drøftes om mistillidsvotumet i dag enten skal frafaldes eller fastholdes. Hvis sidstnævnte bliver resultatet af mødet, der starter i formiddag, så er vil Hirtshals Fiskeriforening ikke længere være medlem af foreningen.