Fiskeri holder havnen oppe

SKAGEN:Fiskeriet er afgørende vigtigt for Skagen Havn, selv om erhvervet er i tilbagegang. Havnedirektør Villy Hansen oplyste på fiskeriforeningens generalforsamling, at fiskeriet tegner sig for 48 procent af havnens indtægter. - Satsningen på at drive havnen som en fiskerihavn er strategisk funderet og velbegrundet. Havnen er i gang med en udvidelse til over 100 mio. kr., som skal give plads til nye industrivirksomheder, men også nye redskabsbygninger til fiskerne.