Fiskeri - lige noget for de unge

Fokus på lokale initiativer for at øge interessen for fiskeri

SKAGEN:Fiskericirklen og Danmarks Fiskeriforening sætter nu fokus på de mange initiativer, der er lokalt over hele landet for at vække de unges interesse for fiskerierhvervet. Det sker ved, at man udgiver en række små blade som hver for sig handler om, hvad der sker i de syv forskellige kredse, landet er del ind i. Det første blad sætter fokus på de mange initiativer, der er i Nord-Kredsen, og bladet er i denne uge sendt ud sammen med Danmarks Fiskeriforenings medlemsblad, Fiskeri Tidende. Desuden er det udsendt til blandt andre medlemmerne af Fiskericirklen. Konsulent i Danmarks Fiskeriforening, Marianne Raben Olrik, oplyser, at bladet desuden kan ses på både Fiskericirklens og fiskeriforeningens hjemmeside på internettet, hvorfra man kan printe det ud. Fiskericirklen, som blandt mange andre har kommuner med store fiskerihavne som medlemmer, tager sig af det landsdækkende arbejde med at øge unges interese for fiskeri og for at blive fiskere. Det sker blandt andet ved at cirklen udarbejder undervisningsmateriale til brug i folkeskolen fra og med tredje klasse. Men som supplement til Fiskericirklens arbejde er der lokalt rundt omkring i landet mange initiativer, som supplerer det arbejde, Fiskericirklen gør, og det er det man vil fremhæve med det nye blad. - Vi håber, at vi dermed både kan formidle gode ideer fra den ene kreds ud til andre, og at vi generelt kan øge opmærksomheden og interessen for fiskerierhvervet hos de unge, siger Marianne Raben Olrik. Skagen er, naturligt nok, en af sværvægterne, når det gælder indholdet i blandet om initiativerne i Nord-Kredsen. Bladet indeholder artikler om uddannelsesmulighederne på Skagen Skipperskole og om den kommunalt etablerede Fiskerilejrskole. Repræsentanter for et par af de store fiskeindustrier fortæller i artikler i bladet om de gode erfaringer de har med fiskerilejrskolen, og forstanderen for skipperskolen, Jørgen Chr. Jensen, fortæller om de muligheder for uddannelse, skolen byder på. Desuden kommer et par af skolens elever til orde og fortæller deres historie om, hvordan de endte med at vælge at blive fiskere. Det er planen, at bladet om de lokale initiativer skal udkomme med et par måneders mellemrum, og det næste nummer sætter fokus på Vest-Kredsen.