Fiskeri på dagsordenen

Jesper Raakjær voksede op i Hals og har altid interesseret sig for fiskeri.

Jesper Raakjær voksede op i Hals og har altid interesseret sig for fiskeri.

¤ Jesper Raakjær, dr. scient., professor, Sønderskovvej 20 C, Hals, fylder tirsdag 50 år. Han er professor i fiskeriforvaltning og kystsamfundsudvikling og leder af forskningscentret Innovative Fisheries Management (IFM) ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. IFM har adresse på Universitet i Aalborg og Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, hvor Jesper Raakjær har haft sin gang siden sidst i 1980'erne. Han er opvokset i Hals og fiskeri har altid fyldt meget i hans tilværelse. Allerede i skoletiden blev han erhvervsfisker på deltid og fortsatte hermed sideløbende med økonomistudierne ved Aalborg Universitet. En forskerkarriere indenfor fiskeriøkonomi og -forvaltning faldt naturligt, og han og blev PhD i 1992. I 2009 blev han dr. scient. på afhandlingen: A Fisheries Management System in Crisis - the EU Common Fisheries Policy. Jesper Raakjærs aktuelle forskning er rettet mod reformen af EU's Fiskeripolitik og implementeringen af EU's Marine Strategi, hvor han deltager i flere store internationale forskningsprojekter. På hjemmebanen interesserer han sig for erhvervsudviklingen i de nordjyske kyst- og fiskerisamfund. Jesper Raakjær har undervejs i karrieren været på længerevarende forskningsophold i Canada, Island, Sydafrika og USA, og gennem 15 år har han rådgivet bistandsorganisationerne Danida og Norad med udvikling af fiskeriforvaltning og -forskning i både det sydlige Afrika og Sydøstasien. Han har ligeledes i mange år været reviewer for en række internationale videnskabelige tidsskrifter og siddet i faglige bedømmelsesudvalg i bl.a. Norge, Chile og Sydafrika. Sideløbende med forskerkarrieren er han engageret i det private erhvervsliv. 2001-2007 var han bestyrelsesformand for sildeforarbejdningsvirksomheden P. Anthonisen A/S i Skagen og efterfølgende næstformand i bestyrelsen for Pelagic Skagen A/S frem til i år. 2008-11 var han formand for den pelagiske gruppe i dansk fiskeindustris brancheorganisation Danish Seafood Association, hvor han også sad tre år i hovedbestyrelsen. Jesper Raakjær repræsenterer den Europæiske fiskeindustris brancheorganisation (AIPCE) i det Rådgivende udvalg for pelagisk fiskeri i Nordatlanten, og er medlem af EU-Kommissionen rådgivende udvalg for omstilling i fiskerisektoren. Han desuden medlem af Visionsenheden for den nordjyske fødevareklynge. Så meget arbejde har stillet store krav til hele familien - hustruen Nancy og børnene Sarah og Simon. De har til gengæld haft glæden af mange internationale besøg i hjemmet i Hals og muligheden for at være med på rejser ud i verden. Den begrænsede fritid tilbringes primært sammen med familien og gode venner, men der bliver også tid til at løbe på rulleskøjter og slalomski , men nu om stunder sjældent jagt og fiskeri eller fodbold.