Fiskeriet bør afkriminaliseres

Kære Torsten Christensen. Som jeg tidligere har givet udtryk for, står næsten alle parat på sidelinien med løsningsmodeller til det virkelig betrængte fiskeri, nu også Keld Kollerup Kvist fra de radikale.

Selvom jeg holder med dig i det håbløse i Kollerups fremsatte forslag, synes jeg, du begår en ganske stor uret mod især fiskerne på Thorup Strand ved at beskylde dem for at have opfundet måder til at omgå umulige regler og reguleringer. Kun naive og fiskerierhvervets helt og holdent uvedkommende personer tror på, at dette er en Thorup Strand-specialtet. Er du selv inden for fiskerierhvervet, vil du vide, at slige situationer selvfølgelig er ganske udbredt over det ganske land. Det er da en naturlig følge af, at man helt ud i ekstremerne kriminaliserer et erhverv, der gennem gernerationer har haft havet som deres domæne. Nu er det følgagtige, EU-forelskede politikere og deres embedsmænd (de intellektuelle har overtaget deres erhverv), der bestemmer deres udkomme eller mangel på samme. Nej, Torsten Christensen vil du virkelig være med til at hjælpe fiskerne (hvad jeg virkelig tror, du vil) så slut dig til den flok, der vil have fiskeriet afkriminaliseret, ved som en allerførste begyndelse at lade fiskerne ilandbringe den fisk, de nu engang har fanget. Så kan man for det første slippe for alle kreative forsøg på at fuppe fiskerikontrollen, samtidig med at man kan få et realistisk overblik over, hvad der i det hele taget fanges af fisk. Efterfølgende må man så ud fra denne nye viden begrænse fiskeriet ved tilladte havdage og tidsmaæssige fredninger i gydeperioder m.m.. Slut op om dette og få så mange aktive fiskere med i koret, så vil det blive hørt til sidst, og det er det eneste, der hjælper. Med venlig hilsen og godt nytår især for fiskerne og følgeerhvervene.