Fiskeriets fremtid strammer

Der er ingen lys forude

FREDERIKSHAVN:For godt 50 år siden var Frederikshavn Danmarks næstsstørste fiskerihavn. I dag har fiskeriet så vanskelige kår, at Fiskeriforeningen har svært ved at mønstre mere end to skippere ved den årlige generalforsamling. Og det i en tid, hvor fiskerierhvervets fremtid står øverst på menuen. Stramme regler, der nærmer sig chikane, er blevet dagligdagen, hvis man skal tro fiskernes egen udlægning. Et tjek på regelsættenenes mangfoldigheder viser, at det engang så frie erhverv er blevet Danmarks mest målte virke. Der mangler bare et web-kamera i, at vi har en virkelighedens Big Brother. Derfor forudser fiskerne i Frederikshavn også at det kommende år bliver et konfrontationens og afmagtfølelsens år. Der er ikke penge i at fiske - og når man endelig er på havet strammer bureaukratiske regler, så man i hårdt vejr både skal klare al det fiskerimæssige, mens man samtidigt skal indberette afrejse og ankomst timer i forvejen og satse hårdt med telefonopringninger til de tomme kontorer i Fiskeriministeriet, hvor computeren står klar til at modtage indberetninger fra de små kuttere i hård sø. Og rammer man ikke i plet, så vanker der bøder. - I andre erhverv kan man få forladelse for en lille slagfejl på tastaturet. Vi bliver straffet - også selv om fingeren smutter i hård sø, som en af de fremmødte medlemmer sagde på generalforsamlingen. Og der er ingen lys forude. Kun fortsat mørke i tunnellen, som formanden for Fiskeriforeningen, Robert Lassen udtrykte det i sin beretning. - Jeg kan ikke se, hvordan og hvornår man vil give os optimismen tilbage. De nye havdage-tilladelser med krav om telefonaf- og tilmelding og med fangstangivelser inden for en usikkerheds ramme på kun 8 procent er ganske enkelt ikke muligt at leve op til. - Vi har i forvejen 14 dages rationer og månedsrationer, som skal overholdes, og i tilgift kommer vi aldrig i havn uden, der er kontrol. Der er også kontrol ombord med fangsjournaler og auktionerne indberetter de landede fisk til ministeriet. - Det er næsten ikke til at forestille sig flere kontrolordninger, fastslog formanden. Og mens fiskerne selv kriger for at skaffe føden, så slås foreningen for det samme. Dansk Fiskeriforening har halveret administrationen - og i Frederikshavn er fangsgrundlaget vigende - og dermed også den forventede foreningsindtjening. Der blev dog ikke ændret ved kontingent-satserne. Her afventer foreningen et opklaringsarbejde, der går på omlægning af samtlige betalinger til Dansk Fiskeriforening. Når der er afklaring på den ny afregningsform beslutter bestyrelsen sig for, hvordan de nye kontingenter lokalt skrues sammen. Robert Lassen og Kello Hansen genvalgtes til bestyrelsen.