Fiskerietsformandafviser kritik

: - Fiskerne har ikke klaget

SKAGEN:Formanden for Skagen Fiskeriforening, Kurt Rye Poulsen, afviser den kritik, lokale fiskeskippere i går rejste i NORDJYSKE. Skipperne mener, at foreningen svigter dem og løber fra et løfte om, at det opdæmmede areal ved Søren Humbers Kaj skulle bruges til at strække garn på. Og ikke til en ny rejefabrik, som fiskeriformanden nu støtter. - Jeg læste godt NORDJYSKE, og det er en typisk Palle Nielsen-historie for at skabe splid og ballade, var Kurt Rye Poulsens første ord, da vi bad om en kommentar. - Hvad mener du om den kritik, fiskerne rejser af dig og Skagen Fiskeriforening i denne sag, forsøgte vi igen, og fik så formanden ind på sporet. - Vi havde sagen oppe at vende på generalforsamlingen lige før jul, og der var ikke én, der udtrykte utilfredshed over vores holdning. Så er det svært at forholde sig til det her, siger Kurt Rye Poulsen. - Vi har arbejdet med tanken om på det areal at lave en plads til at strække garn i 10 år, men det har ikke været muligt at rejse penge til det. For seks år siden fik vi regnet ud, at prisen ville blive 10-12 millioner kroner, for skal det laves, skal det laves ordentligt. - Da staten ejede havnen kunne vi ikke få de penge frigivet, og nu har vi set i øjnene, at så må pladsen bruges til noget andet. I forbindelse med planer om at udvide havnen er vores ønske, at der tages hensyn til fiskerne, så vi kan få en plads til at strække garn. I den mellemliggende periode må vi bruge de faciliteter, vi har, og som vi har kunnet nøjes med indtil nu, fastslår fiskeriformanden. Fiskskipperne siger jo, at de bare behøver at få lavet en spunsvæg - en kaj - og så få arealet asfalteret. Det kan vel ikke være så dyrt? - Det er slet ikke så enkelt, for der skal blandt andet sikres dybere vand og en speciel spunsvæg, fordi de store skibe skal kunne lægge til i østhavnen, siger Kurt Rye Poulsen NORDJYSKE blev bedt om at komme ombord på et af de større skibe onsdag for at videregive fiskeskippernes synspunkter. De sagde blandt andet, at utilfredsheden med dårlige forhold kan ende med, at de vælger at lande deres fangst i andre havne. Læs inde i avisen også Susanne Drewes Røntveds indlæg om arealet ved Søren Humbers Kaj - og ikke mindst om sagsbehandlingen af en lokalplan for området.