Fiskeriforlig med plusser og minusser

Godt for nogle fiskere - skidt for andre. Natten til onsdag indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig om fremtidens fiskeripolitik og lige siden har fiskerne analyseret og forsøgt at finde ud af hvad det kommer til at betyde for fiskerne.

Formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, kan se både plusser og minusser i forliget, der fordeler den danske kvote i årskvoter på de enkelte fartøjer på grundlag af de enkelte skibes fangst de seneste tre år. - Nogle fiskere vil kunne udvikle deres fiskeri og få nemmere ved at planlægge. De fiskere vil kunne se mulighederne i et mere rentabelt fiskeri, men for andre bliver det mere besværligt, siger Carl Jesper Hermansen. Mindre fleksibilitet Modsat fiskeriminister Hans Chr. Schmidt tror Skagen-fiskernes formand ikke at den nye reform giver større fleksibilitet, tværtimod. - Hvor fiskerne i dag i en vis udstrækning har kunnetrigge om til andet fiskeri, alt efter hvornår det var rentabelt, er de fremover bundet op på, hvilke kvoter den enkelte båd får tildelt, siger Carl Jesper Hermansen. En Skagenfisker, der har hummerfiskeri som hovederhverv, fangede forleden 300 kg tunger på én nat og solgte dem for 32.000 kroner. Den mulighed forsvinder, da han i fremtiden ikke vil få tildelt nogen tunge-kvote af betydning. Netop historikken er blevet et springende punkt i aftalen og her føler fiskerne sig svigtet af ministeren og forligspartierne. - Vi anbefalede en femårs periode, hvor man kunne smide det bedste og det dårligste år væk og tage et gennemsnit af resten, men nu vil man udregne kvoterne på årene 2003-2005. Dog således at 2005 ér lukket nu, hvor nogle både først skulle til at begynde med at fiske deres kvote. Masser af fisk Carl Jesper Hermansen tror heller ikke på, at forliget vil betyde mindre udsmid. - Der er stadig for mange fisk i forhold til, hvad vi må fange - og mange flere end biologerne fortæller. For eksempel er der masser af torsk i Skagerak. Nogle både kan fiske deres ration på én dag, men i biologernes udregning er Skagerak, Nordsøen og Kanalen ét forvaltningsområde. Skagen-formanden henviser til et forsøg, hvor fiskere og biologer i fællesskab har vurderet, at mængden af tunger i Kattegat er betydeligt større end hidtil antaget og efterlyser et lignende forsøg med torskebestanden i Skagerak. Principperne i forliget ér vedtaget, men fiskerne håber, at de kan være med til at justere på detaljer og det skal de kommende dage bruges til.