Lokalpolitik

Fiskerikommuner går sammen

Frederikshavn og fem andre nordjyske kommuner i netværk

Net­vær­ket mel­lem seks nord­jyske fis­ke­ri­kom­mu­ner skal blandt an­det styr­ke akva­kul­tu­ren. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Net­vær­ket mel­lem seks nord­jyske fis­ke­ri­kom­mu­ner skal blandt an­det styr­ke akva­kul­tu­ren. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune er på vej ind i et bredt netværkssamarbejde med fem andre nordjyske fiskerikommuner for at styrke udviklingen af fiskeri og akvakultur i området. En udløber at samarbejdet bliver, at Frederikshavn sammen med Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Thisted og Morsø kommuner går i gang med at danne en lokal aktionsgruppe (LAG), som efter samme model indenfor det nye landdistriktsprogram får midler til at sætte gang i lokale projekter. - Det er et helt unikt spændende samarbejde, vi er på vej ind i, siger Hjørrings borgmester Finn Olesen (S), som på nuværende tidspunkt er sparsom med flere detaljer i samarbejdet. De seks fiskerikommuner havde 6. juni et møde i netværket, og her blev udkast til samarbejdsaftale og ansøgning om støtte til fiskeriprojekter blev drøftet. Som opfølgning på mødet skal en række forhold være på plads, før kommunerne melder ud om det nærmere indhold. Men et formål er at få fingre i flest mulige af de puljekroner, som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti for de to første år af EUs fiskeriudviklingsprogram for 2007-2013. De har afsat en pulje på 260 millioner kroner årligt, men Fødevareministeriet har endnu ikke udsendt en færdig bekendtgørelse for programmet. Som en overgangsordning har ministeriet lavet en åbningspulje på 124 millioner kroner. Fiskerinetværket i Nordjylland har sit udspring i et møde Hjørring, Jammerbugt og Thisted kommuner havde i november 2006 med Fødevareministeriet, hvor formålet var at drøfte kystlandingspladsernes muligheder for at overleve. Her kom en række andre fiskeriemner på bordet, og udgangen på diskussionen var enighed om at skabe netværket. Og at Hjørring skulle lave et oplæg til det videre samarbejde. Sideløbende med at byrådet i Hjørring i februar vedtog at arbejde for et fælles LAG for landdistrikter og fiskeriet sammen med Frederikshavn, så blev der i fiskerinetværket holdt et opfølgningsmøde. Ved det møde var gruppen udvidet med Frederikshavn, Morsø og Læsø kommuner, og de seks kommuner blev enige om at gå videre. Et udkast til vedtægter, skal vedtages på det stiftende møde 28. juni på Sindal Skole. Samtidig betyder det dog, at de seks fiskerikommuner i netværket skal intensivere dialogen med Fødevaredirektoratet om dannelse af LAG for fiskeriområdet.