Fiskerne belønnes for små maskemål

Danmark fik ikke ordnet de løse ender i fiskeriforliget

ESBJERG:Fiskere, som benytter små masker i nettet og dermed fanger flere små fisk, får lov til at fiske flere dage på havet. Bruger fiskerne derimod større masker, som skåner de små fisk, får de færre dage at fiske i. Det lyder ulogisk, hvis man vil passe på fiskebestandene, men det er ifølge fiskerne et resultat af de fiskeriforhandlingerne, som EU-landene afsluttede før jul. Her blev nogle fiskerier stærkt begrænset med både kvoter og havdage. Der hersker stor forvirring både i havnene og på kontorerne i Danmarks Fiskeriforening, som går skarpt til angreb på fødevareminister Mariann Fischer Boel (V). I et brev, som blev sendt mandag, beskyldes hun for at "gnide salt i såret" oven på de hårde nedskæringer af det økonomisk meget vigtige torskefiskeri. Ministeren er i pressen citeret for, at fiskerne kunne fange sild i stedet for torsk. Imidlertid er sildekvoterne netop overdraget som ejendom til 139 sildefartøjer ifølge en ny ordning om individuelle kvoter, bemærker næstformanden i Danmarks Fiskeriforening, Thorkild Førby, i sit brev til ministeren. Andre fiskere skal købe kvoter af disse sildefiskere for at kunne fange sild, anfører han og beder ministeren bekræfte, at det hænger sådan sammen. Næstformanden for Thyborøn Havns Fiskeriforening, Ole Madsen, er stærkt fortørnet over de større masker, som giver færre havdage. - Vi har brugt tusindvis af kroner på grej med større masker, og så bliver vi straffet, siger han. Samtidig gør han opmærksom på, at redskaber med mindre masker fører til et betydeligt udsmid af små fisk. Ole Madsen læser op fra et notat fra ministerrådsmødet, hvoraf det fremgår, at fiskere, der bruger maskemål over 100 mm, kan fiske ni dage om måneden. Er maskerne 70-99 mm, kan de fiske i 25 dage om måneden. Fiskeriforhandlingerne blev afsluttet under stort tidspres kort før, Danmark skal overgive EU-formandskabet til Grækenland fra nytår. - Det ser ud til, at det danske formandskab havde mere travlt med at gøre rent bord end at få alle de løse ender med, siger Niels Wichmann til Ritzau. I brevet, som Danmarks Fiskeriforening sendte til ministeren mandag, kritiserer foreningen, at det mindst skånsomme fiskeri, som også bruger mere brændstof, bliver præmieret med flere havdage. Samtidig kritiserer foreningen, at den mod sædvane ikke blev taget med på råd i løbet af ministerrådsmødet i Bruxelles. /ritzau/