EMNER

Fiskerne er de største tabere

TALERØR:Selvom man jo nok som borgerlig orienteret selvstændig erhvervsdrivende generelt er tilfreds med valgets overordnede udfald på landsplan, står fiskerierhvervet tilbage som den store taber og især her i det nordjyske. Med Jens Chr. Larsens mislykkede forsøg på at blive genvalgt mistede ikke bare de nordjyske fiskere, men alle fiskere i Danmark deres bedste forkæmper. Det er mange år siden, at fiskerierhvervet har haft en så lærenem og vedholdende forkæmper for deres sag. Jens Chr. Larsen formåede på sin seriøse, stilfærdige og lyttende måde på rekordtid at sætte sig ind i det meste. Og han vidste, at dette regel/lovstof var det ikke nok at læse sig igennem, så det sad fast på hukommeren. Sådan er EU-lovstof jo. Han vidste, at det vigtigste skulle læres ved kilden, nemlig ved fiskerne selv. Og det gjorde han så. Sin boglige uddannelse til trods søgte han, hvor den reelle viden fandtes. Jens Chr. er nemlig rundet af og opvokset i en tid, hvor man tog ved lære gennem livserfaringer. Altså der skulle altid ydes en indsats. Men Jens Chr. Larsen var ikke fancy eller poppet nok til genvalg. Han fører sig nemlig ikke frem. Derfor er fiskerne de helt store tabere i dag og lang tid fremover. Ja, Jens Chr. Larsen er jo faktisk også en fyret mand i dag og må sikkert se frem til på sigt at se førtidspension/efterlønnen i øjnene. Men Jens Chr. Larsen klarer sig jo nok, det er jeg nu ikke så bekymret for endda. Men hvad med fiskerne? Hvor tror I, at ærlig og erfaren støtte vil komme fra til jer i de vanskelige tider, der ligger foran jer? Ja, I kan jo kigge jer om i kredsen af borgerlige folketingsmedlemmer, der bare er i nærheden af at fatte jeres egentlige situation. Ja, se godt efter, i kredsen (radikale, konservative, Dansk Folkeparti og Venstre) af dem, som skulle være jer til hjælp som selvstændige erhvervsdrivende fiskere. Ja, der er kun én, der bare på nogen måde kan rubriceres på linie med jer. Der er Folketingets formand, han er den eneste, der ved en del om at drive selvstændig virksomhed. Alle de andre - undtagen de to fra Dansk Folkeparti - er alle et produkt af en højere uddannelse og har siddet godt og lunt i et sikkert embede. Det er jo ikke bare i Nordjylland, det ser sådant ud. Det er detsamme billede over det ganske land. Det er intellektuelle karriere/levebrødspolitikere fra ende til anden. Det samme gælder iøvrigt for oppositionen. De har aldrig selv mødt de barske markedskræfter, som I lever med samtidig med, at I har verdens farligste arbejdsplads. Samtidig er alle (minus DF) dybt religiøse i troen på og trofaste over for de EU-embedsmandsskabte problemer, som I må tåle at arbejde under. Jeg håber ikke, at fiskere med familier i Skagen, Strandby og Hirtshals nu efterfølgende på de enkelte valgresultater kan se, at det netop er jeres stemmer, der manglede for, at I kunne have beholdt jeres stemme på tinge. Derfor er det min opfordring til jer fiskere med familier til vands og på land: I må selv op på barrikaderne. Dansk fiskerierhverv må selv fostre eget talerør på tinge. Det samme gælder iøvrigt også for min egen branche, transporten (i høj grad følgeerhverv til fiskeriet). Vi kan nu engang ikke tillade at brokke os, dersom vi ikke selv vil engagere os i politik og selv komme med løsningsforslagene. Vi kan vel ikke med rette regne med, at andre gør arbejdet for os. Derfor: Op på barrikaderne, fiskerkvinder og fiskermænd. Vi er mange, der gerne støtter jer! Bare sig til!