Fiskerne fanger flere torsk

Totalt torskestop i nordjyske fiskere farvande ubegrundet, viser de europæiske fiskeres egne undersøgelser

NORDSØEN:Et totalt stop for torskefiskeriet i nordjyske fiskeres farvande, Skagerrak og den nordlige del af Nordsøen, er et ubegrundet krav, viser en dugfrisk undersøgelse fra den europæiske fiskeriorganisation, Europeche. Undersøgelsen er så ny, at dens resultater ikke har kunnet indgå i den biologiske rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, hvis meget pessimistiske rapport blev offentliggjort i sidste uge, men kontorchef i Danmarks Fiskeriforening, Ole Lundberg Larsen, forventer klart, at den vil blive taget i betragtning i den politiske forhandlinger i EU om reguleringen af næste års fiskeri. For første gang er fiskerne rundt om Nordsøen selv blevet spurgt om deres vurdering af fiskebestandenes størrelse og udvikling. Omkring en fjerdedel af samtlige Nordsø-fiskere i Danmark, Skotland, England, Frankrig, Holland og Belgien har svaret på spørgeskemaet; dog har de danske fiskere kun bidraget i mindre omfang, trods ualmindeligt stærke opfordringer fra deres organisation. Svar fra 48 danske fartøjer indgår i rapporten. Overordnet er fiskerne og havbiologerne enige. Det gælder også i vurderingen af torskebestanden, som har udløst alarm fra ICES med anbefaling af totalt stop for alt fiskeri, hvori torsk indgår. Men fiskernes egen undersøgelse tegner et mere nuanceret - og for danske fiskere positivt - billede af tilstanden i Nordsøen. Det gælder både for den vigtige torsk, men også for andre arter, der indgår i undersøgelsen, bl.a. kuller, sej og hvilling. Der er nemlig en markant forskel mellem forholdene i den sydlige og den nordlige del af Nordsøen samt Skagerrak. I den nordlige del er torskebestanden, i følge fiskerne, rigelig, udbredt og generelt større end sidste år. I den sydlige del af Nordsøen er der derimod færre og mindre fisk. Samme tendens ses for kuller og sej. For hvilling er situationen den modsatte. ICES benytter sig i sin rådgivning af en stormasket indddeling af havområderne, hvor Nordsøen ned til Holland er ét havområde, og Skagerak-Kattegat ét. Europeche skiller sydlige og nordlige del af Nordsøen op i fire områder, og Skagerrak ud som selvstændigt område, og det har givet mulighed for et mere detaljeret billede af virkeligheden på havet. I Skagerrak og nordlige del af Nordsøen rappoterer hhv. 89 pct. og 78 pct. af fiskerne, at torksen er større eller har samme størrelse som året før. Tre fjerdedel af dem melder om torsk i alle størrelser, ligesom et stort flertal melder om samme eller større mængde fisk. - Hensigten er at give et supplement til den biologiske rådgivning. Vi håber, at det fremover vil komme til at indgå i rådgivningen, siger Ole Lundberg Larsen, der beklager, at rapporeten ikke har kunnet ligge klar tidligere. Nogle af delresultaterne blev dog drøftet, da fiskeriorganisationerne og ICES i sommer mødtes på initiativ af Nordsøkommissionen, og i ICES-rapporten fra sidste uge hilses initiativet velkommen. Rapporten er udarbejdet af den skotske fiskeriforening.