EMNER

Fiskerne havde deres på det tørre i 2007

Mindre landinger kompenseret gennem højre priser

Ju­le­træ og tænd­te lys mel­lem kaf­fe­kop­per­ne. Jo, der var ju­le­stem­ning på Sø­mands­hjem­met. Foto: Carl Th. Poul­sen

Ju­le­træ og tænd­te lys mel­lem kaf­fe­kop­per­ne. Jo, der var ju­le­stem­ning på Sø­mands­hjem­met. Foto: Carl Th. Poul­sen

SKAGEN:Selv om der blot stod 22. december i kalenderen ved Skagen Fiskeriforenings generalforsamling, så havde julestemningen allerede indfundet sig i salen på Sømandshjemmet. Røde julelys var tændt på bordene og ved siden af talerstolen stod juletræet med tændt lyskæde. På talerstolen stod foreningens formand Carl Jesper Hermansen, og han fortalte, at 2007 har været et godt år for de fleste fiskere i Skagen, selv om fangstmængden er faldet dramatisk. - Men det er få arter, der er ikke er steget i pris pr. kilo, sagde formanden. Den store nedgang i landet mængde skyldes især, at den danske sildekvote i Nordsøen var kraftig beskåret i 2007. Tidligere landede Skagenfiskerne masser af sild, men nu der det udenlandske landinger atlantosild, der holder gang i produktionslinjer på fiskerindustrierne. Samlet faldt Skagen-flådens omsætning i årets første ti måneder med 33 procent i mængde og knap 20 procent i kr. til 110 mio. kr. - Men jeg synes ikke statistikken afspejler virkeligheden i år, sagde Carl Jesper Hermansen. - Langt de fleste af jer har haft et godt år. Han mente, at det til dels er den livlige handel med fartøjer, der afspejler sig i statistikkerne. Nedskæringen i flåden begynder at give bonus for de tilbageværende fiskere. Der er blevet færre om at dele kagen. Carl Jesper Hermansen fandt det nye system med kvoteandele pr. fartøj har givet fiskerne bedre mulighed for at planlægge deres fiskeri og for at handle og bytte med ledige fiskerettigheder. Men han undrede sig over, at politikerne ikke har indført individuelt omsættelige kvoter. - Det er ikke sikkert de i omsættelige kvoter kommer i morgen, men de kommer. Det havde været bedre at lave dem fra starten. Så havde fiskerne været fri for at købe rettigheder til fisk, de ikke har behov for. Knap halvdelen af fangstværdien for Skagenflåden udgøres af hummer og rejer.