Fiskerne samles til generalforsamling

Godt 200 medlemmer af Hirtshals Fiskeriforening ser i dag tilbage på 2004 med økonomiske problemer

HIRTSHALS:Medlemmerne af Hirtshals Fiskeriforening kan på årets ordinære generalforsamling i dag se tilbage på et år, der har budt på ophugning, lave kvoter, økonomisk krise - og ikke mindst interne stridigheder. Fiskeriet har i det snart forgangne år således haft meget lidt at grine ad. Mens fiskeripolitikken nærmest pr traditionen er blevet kritiseret af fiskerne, så har fiskerne fra Hirtshals i det år, der snart er gået, for alvor forsøgt at trænge igennem politisk med nødråb. Dog har det ikke været uden interne stridigheder fiskerne imellem, efter et flertal i Hirtshals Fiskeriforening i starten af året stod fast på at stå uden for Danmarks Fiskeriforening. Men at fiskerierhvervet er trængt er der enighed om, og således vidner tal for fangster da heller ikke om, at der er fremgang at spore. Det er set med fiskernes øjne deprimerende læsning at kigge på Fiskeridirektoratets tal for bruttoindtjening for sidste år. Fiskerne i Hirtshals mistede nemlig sidste år fisk for 133 millioner kroner sidste år - det svarer til en tilbagegang på 24,2 procent. "Fiskeriets situation set i lyset af udviklingen siden årsskiftet er om muligt endnu mere kritisk end tidligere", meldte formanden for Hirtshals Erhvervsråd, Viggo Bilde, tidligere på året ud, og han har flere gange understreget, at tålmodigheden hos alle, der har med erhvervet at gøre, er ved at rinde ud - ikke mindst i kraft at, der i Hirtshals er flere af fartøjerne, som er blevet bundet til kajen, fordi man enten selv har givet op, eller pengeinstituttet har lukket definitivt for kreditten. På generalforsamlingen i dag i Hirtshals tyder meget på, at det trængte erhverv igen er klar til at udråbe et år som "katastrofeår".