Hanstholm

Fiskerne vil stå klar med nettet

Ældre fiskere har prøvet det før

Muslingefiskerne er klar til at stå ud for at fiske søstjerner, hvis der er penge i det. Det fastslår Steffen Kristensen, Vesløs, en af fjordens mest erfarne fiskere og mangeårig formand for Centralforeningen for Limfjordsfiskere, hvor han i dag er næstformand. - Vi har tidligere i perioder, hvor det øvrige fiskeri var sløjt, fisket søstjerner, fortæller Steffen Kristensen, der for sit eget vedkommende første gang gik efter den form for fangst sidst i 40’erne. Da søstjernefiskeriet i 1982 var på sit højeste, blev der landet 11.000 ton søstjerner. Året efter var mængden 8000 ton. - Men efterhånden ville fabrikkerne på grund af et for lavt proteinindhold i søstjernerne ikke aftage dem længere, og omkring 1990 var det slut, siger Steffen Kristensen, der selv leverede til Hanstholm Sildemelsfabrik. - Siden er det flere gange undersøgt, om der var basis for fiskeri af søstjerner, men meldingen har hver gang været, at der ”er for lidt godt i dem”, fortæller Limfjordsfiskeren, som derfor nærer en vis skepsis i forhold til rentabiliteten i den form for fiskeri. - Men det kan jo have ændret sig, og det vil da være meget positivt, siger han og påpeger, at i givet fald vil der være nok fiskere med interesse for sagen til at en produktion kan komme op at stå. - Og det vil være fint med færre søstjerner, som ikke bare æder muslinger, men også østers og fiskerogn til skade for fiskebestandene, påpeger Steffen Kristensen. Læs også forsiden