Hirtshals

Fiskernes Fiskesortering holder generalforsamling

Lørdag formiddag holder Fiskernes Fiskesortering A.m.b.A. generalforsamling. Det foregår på Hotel Fyrklit i Hirtshals, hvor bestyrelsens formand vil fremlægge beretning for selskabets virksomhed i 2002. Endvidere er der fremlæggelse af årsregnskab og valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen samt valg af én eller flere revisorer.