Retspleje

Fiskernes Fiskesortering risikerer lukning

Fiskeridirektoratet vil fratage firmaet bevillingen efter at have konstateret flere ulovligheder

HIRTSHALS:Fiskeridirektoratet har igen konstateret ulovligheder hos Fiskernes Fiskesortering, som nu risikerer at måtte dreje nøglen om. Situationen er nu så uholdbar, at myndighederne agter at inddrage virksomhedens bevilling efter de seneste sager, og dermed mister Fiskernes Fiskesortering retten til at købe fisk direkte hos fiskerne efter landing. - Vi ser meget alvorlig på denne sag. Det er tale om en massiv omgåelse af reglerne. Vi har tidligere haft et møde med ledelsen af Fiskernes Fiskesortering, hvor det blev aftalt, at virksomheden skulle drives efter reglerne. Derfor er det beskæmmende at opleve, at man fortsætter med ulovlighederne, siger ledende fiskeriinspektør Mik Jensen fra Fiskeridirektoratet. De seneste sager handler om 83 kasser fisk, som er kørt fra virksomheden i nattens mulm og mørke uden de nødvendige papirer, og ca. 1200 kg. torsk, der ikke har været på auktion, som loven kræver. Det er blot den seneste række af sager, for i efteråret fik Fiskernes Fiskesortering i en periode et modtageforbud mellem kl. 22 og kl. 8, fordi reglerne ikke blev overholdt. Samtidig følte fiskerikontrøllerne sig både chikaneret og truet af personalet. I alt drejer det sig om mere end 10 sager i løbet af de seneste par år. Alle sagerne er nu overgivet til Hjørring Politi, som efterforsker forholdene. Uanset om sagerne fører til bødestraf ved domstolene, så har Fiskeriinspektoratet mulighed for at fratage bevillingen. Mik Jensen fra Fiskeridirektoratet vil ikke afvise, at Fiskernes Fiskesortering snart kan se frem til et modtageforbud igen, og det kan lynhurtigt blive fyldt op af en mistet bevilling,når juristerne i direktoratet har gransket sagerne. Næstformand i bestyrelsen for Fiskernes Fiskesortering Anker Nielsen er helt uforstående overfor anklagerne. - Vi har intet hørt fra fiskerikontrollen, siger Anker Nielsen. Han vil slet ikke forholde sig til risikoen for, at firmaets bevilling ryger. - Der er overhovedet ikke hold i anklagerne, siger Anker Nielsen. Han forklarer, at der var tale om en forglemmelse med den papirløse transport af 83 kasser fisk, og lastbilen som kørte med ca. 1200 kg. torsk havde Fiskernes Fiskesortering lånt ud til en af deres kunder, så den transport kender de intet til. Formanden for Hirtshals Fiskeriforening vil gerne have været sagen foruden. - Vi kan ikke leve med, at folk bevæger sig på den forkerte side af loven. Vi har et regelsæt, og det skal overholdes, siger Erik Jespersen.