Fiskernes Forbund: Langt større mængder af tobis end forventet

En yderligere reduktion af fiskerflåden betyder tab af mange arbejdspladser

HIRTSHALS:- Fiskeriet begyndte rimeligt godt i 2002, og både de mindre og større fartøjer havde en pæn fangstmængde. Priserne var også acceptable. Det sagde formanden for Fiskernes Forbund i Hirtshals, Jens Ole Jensen, da der var generalforsamling i forbundets lokaler i Fynsgade i Hirtshals. - Specielt var tobisfiskeriet yderst acceptabelt, da den fisk var til stede i langt større mængder end forudsagt og forventet. I 2001 var tobisfiskeriet forholdsvis dårligt. Modstandere af industrifiskeri mente, det skyldtes, at tobisen var totalt nedfisket, og der ville gå nogle år, inden den atter fremkom i store mængder. - Jeg mener, at fiskeriet i 2002 endnu engang har bevist, at fangsten af tobis ikke er afhængig af, om der foregår et intensivt fiskeri af denne art, men mere er afhængig af, hvorvidt tobisen i fangtsperioden kan fanges, eller den graver sig ned i bunden, tilføjede Jens Ole Jensen. - Efter tobissæsonen havde mange af de større trawlere problemer, da de tildelte kvoter på sild og makrel var i underkanten af, hvad der var økonomisk rentabelt. Formanden for Fiskernes Forbund i Hirtshals kunne også fortælle, at makrel det meste af året havde haft en god pris, mens sild i eftersommeren fik et prismæssigt dyk. - Industriflåden, der ofte kombinerer industrifiskeriet med fiskeri efter pelagisk fisk, har haft en rimelig indtægt på årsbasis. Også på konsumområdet har fiskeriet været tilfredsstillende. Prisen på rejer har i en periode været helt i bund, men til gengæld har mængden af rejer ofte været yderst tilfresstillende. - Hummerfiskeriet har forløbet tilfredsstillende - både hvad angår fangstmængde og priser. Det samme gælder rødspættefiskeriet og fiskeriet efter andre konsumfisk. Folk, der har satset på torskefiskeriet, har opnået høje priser, men ikke de store mængder. Jens Ole Jensen sagde, at det det store hele så var 2002 et jævnt godt år for dansk fiskeri, hvor indtjeningsmulighederne har ligget på det acceptable. - Det ser ud til, at den danske fiskerflåde yderligere skal reduceres med 30 procent. Tilbage i 1987 blev fiskerinationerne i EU enige om, hvordan den samlede flåde skulle reduceres. Både den danske, britiske og hollandske flåde skulle halveres. Danmark har allerede nu mere end halveret flåden, mens Storbritannien og Holland i samme periode har mere end fordoblet deres kapacitet. - Hvis hele EU-fiskerflåden yderligere skal reduceres med 30 procent, så betyder det, at hverken Storbritannien eller Hollands fiskeritonnage kommer ned på den størrelse, de havde i 1987. I samme periode er den danske fiskerflåde blevet reduceret til et minimum. Jens Ole Jensen sagde også til sine forbundsmedlemmer, at en yderligre reduktion af flåden betyder tab af mange arbejdspladser. - Det har vi ikke råd til, hvis fiskeriet skal overleve. Hver gang et fiskerfartøj bliver taget ud af det aktive fiskeri, har det også stor betydning for servicevirksomhederne i land. Bliver den danske flåde reduceret til et minimum, må vi frygte, at servicevirksomhederne også vil forsvinde, når der ikke længer er et kundegrundlag.