Fjeldbrokker fra Sverige bliver del af ny dækmole

Indsejlingen til Hirtshals havn gøres sikrere

Kystsikring 1. marts 2003 07:00

HIRTSHALS: Et dump brag og indsejlingen til Hirtshals havn fra Vestmolens molehoved til molehovedet yderst på østmolen ligger indhyllet i en grå sky af støv i nogle øjeblikke. Da støvet lægger sig dukker det molehoved, hvor lystfiskere har yndet at dyrke deres hobby frem som en bunke pulveriserede brokker med to jernstivere pegende kækt over mod det uberørte molehoved modsat indsejlingen. Klokken lidt over 17 onsdag eftermiddag mødte det 50 år gamle molehoved sit Waterloo, da mellem 2,5 og 3 ton dynamit placeret i huller med 1,5 meters afstand pulveriserede de bastante beton-sænkekasser. Mange tilskuere havde fundet vej til Vesthavnen, men de kom ikke tættere på end der, hvor Dana ligger, idet sikkerhedsafstanden til sprængningen var 200 meter. Forinden var molehovedet pakket ind i fiskenet for at holde på betonstumperne. Sikring af ankomst Sprængningen af molehovedet er en del af arbejdet med i løbet af i år at flytte den vestlige dækmole et stykke vestpå og dermed gøre indsejlingen til havnen i Hirtshals sikrere for de større fartøjer, heriblandt Norges-færgerne. Nødvendigheden af denne flytning blev stærkt understreget i fjor, da Color Festival i dårligt vejr ramte den såkaldte "vorte", hvor det sidst tilbyggede stykke af dækmolen er hæftet på den oprindelige mole. Et kærtegn der kostede den store færge et par ugers driftsstop med ophold på værft i Hamborg. Vestmolens hoved bliver, når der er ryddet helt op efter sprængningen, genopbygget 35 meter længere inde. - Afstanden mellem de to molehoveder udvides fra 120 meter til 155 meter, mens indsejlingen mellem Østmolens hoved og det sted, hvor vorten/knolden i dag i uvejr udgør en fare for de store skibe, bliver forøget fra 150 meter til 220 meter. Ved det kritiske sted bliver der nu ca. 70 meter ekstra med fuld vanddybde. Det svarer til halvdelen af Festivals længde, siger havnekaptajn Peter Larsen. Statsopgave Flytningen af den vestlige dækmole har i mange år været på ønskesedlen, og flytningen er da også en del af den købsaftale, som for et par år siden gjorde Hirtshals Havn til lokal ejendom. Det er derfor Kystdirektoratet, der for staten er bygherre på projektet, der i alt koster omkring 42 mio. kroner. Foruden genbrug af 135.000 kubikmeter sten fra den gamle mole bliver der hentet 62.000 kubikmeter sten fra et stenbrud ved Falkenberg i Sverige. Disse sten sejles til Hirtshals på en stor pram, der på hver tur fra Falkenberg har ca 28.000 ton med til den nye mole i Hirtshals. Nogle af stenene er temmelig store. De største vejer mellem 16 og 24 ton stykket, og de er specielt udvalgt i stenbruddet i Sverige, hvor bygherrens eksperter har udvalgt dem med stor akkuratesse. Foruden disse sten har fragtskibet Rytind hentet sten på et til tre ton stykket, som er lagt i depot på byggepladsen til senere brug. Bastant opgave Den nuværende dækmole er i alt 370 meter lang. Den nye dækmole bliver lidt længere, men det alleryderste af den nuværende mole forbliver, hvor det er. Man kan sige, at flytningen af molen sker ved, at den gamle dækmole får et ordentligt slag der, hvor vorten i dag er, og på midten maksimalt skubbes ca. 125 meter mod vest. Men det er ikke just franskbrødsdej, der æltes i, så det koster altså både dynamit, en del ekstra granit samt masser af rå maskinkraft at foretage øvelsen. At flytningen af molen skulle få nævneværdig indflydelse på f.eks. Husmoderstranden eller miljøet i øvrigt, kan havnekaptajn Peter Larsen ikke forestille sig. - Der er jo kun tale om, at vi flytter nogle sten længere ud i vandet. De sandaflejringer, som har været en del af hverdagen på ydersiden af molen, og som betyder, at der i perioder køres masser af sand tilbage til Lønstrup, vil antageligt fortsætte, spår han. Ifølge planen er arbejdet med moleflytningen færdig 1. december. Peter Larsen tror imidlertid, at man er færdig inden, fordi arbejdet faktisk gik i gang før end beregnet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...