Fjelsø har en plan

I aften kan man høre om den på et borgermøde i Blære

KAREN ELLEMANN, indenrigs- og socialminister, gæstede i går Fjelsø på sin rundtur i Himmerland. Her inviterede den lokale aktionsgruppe på picnic og fortalte om fremtidsplanerne for byen. Privatfoto

KAREN ELLEMANN, indenrigs- og socialminister, gæstede i går Fjelsø på sin rundtur i Himmerland. Her inviterede den lokale aktionsgruppe på picnic og fortalte om fremtidsplanerne for byen. Privatfoto

Tomme huse og for få børn til børnehaven og skolen. Sådan så skrækscenariet ud for borgerne i Fjelsø og Klotrup, da de for halvandet års tid siden for alvor gik i gang med det projekt, der har fået navnet "Fremtidssikring af landsbyerne Fjelsø og Klotrup". Nu er arbejdsgruppen klar med en plan. Den bliver præsenteret ved et arrangement i Fjelsø engang i oktober, men allerede i aften vil to medlemmer fra projektets aktionsgruppe deltage i et borgermøde i Blære og fortælle om de erfaringer, landsbyen har gjort sig indtil nu, og hvad det alt sammen skal føre til. I aften holdes nemlig det andet i rækken af debatmøder om den nye kommuneplan. Temaet er landdistrikterne, specielt i de gamle Løgstør og Aars Kommuner, men det bliver altså med folk fra Fjelsø som oplægsholdere. De kommer i øvrigt og holder det samme oplæg, når et tilsvarende møde holdes i Krudthuset i Fandrup 27. oktober, nu med fokus på landdistrikterne i Farsø- og Aalestrup-området. Ministerbesøg i går Henning Pilgaard, der er formand for aktionsgruppen, fik lejlighed til at holde generalprøve på fremlæggelsen i går. Her var det med ingen ringere end indenrigs- og socialminister Karen Ellemann som tilhører. Hun var nemlig på rundtur i Himmerland og havde afsat en lille times tid til et besøg i Fjelsø. Ministeren har grund til at have en særlig interesse i projektet, for i foråret 2008 modtog Fjelsø/Klotrup Beboerforening 112.500 kroner fra ministeriets landdistriktspulje til fremtidssikring af landsbyerne. Den lokale LAG-gruppe lagde et tilsvarende beløb oveni. De første 90.000 kroner af de i alt 225.000 kroner er brugt til at hyre konsulentfirmaet Grobund til at hjælpe med at få hold i fremtidsplanerne. Der er undervejs i forløbet blevet holdt fire stormøder, hvor borgerne i de to landsbyer har diskuteret, hvad man vil, og hvordan pengene skal bruges. Hjælp til skolen - Vi er blevet enige om, at 120.000 kroner skal bruges til fysiske projekter, fortæller Henning Pilgaard. 40.000 kroner skal gå til at få bygget en bålhytte ved børnehaven. De har også selv penge at spæde til med. Andre 40.000 kroner skal bruges til at hjælpe Fjelsø Friskole til at få bedre faciliteter til undervisning i naturfag. Endelig skal de sidste 40.000 kroner bruges til byforskønnelse. Det kan for eksempel være noget med at plante allétræer. På landsbyernes ønskeliste står også en ny byskov, en bro over en del af søen i Fjelsø, så man kan spadsere hele vejen rundt, trafikreguleringer og en vandresti ned til åen. - Og så vil vi gerne lukke forsamlingshuset og i stedet bygge et kulturhus, der bliver integreret med skolen og hallen. Der, hvor forsamlingshuset er, vil vi til gengæld gerne have et ollekolle, så de ældre kan bo midt i byen, fortæller Henning Pilgaard. Han tilføjer straks, at nogle af planerne selvfølgelig er meget langsigtede og kræver, at der bliver søgt flere penge hjem.