Fjender går sammen for dyrevelfærd

KØBENHAVN:Dansk Pelsdyravlerforening har sammen med Dyrenes Beskyttelse udarbejdet et fælles oplæg til Justitsministeriet. Målet er at fremskynde ministeriets færdiggørelse af en bekendtgørelse om hold af pelsdyr, som har været undervejs i fem år. Dyrenes Beskyttelse og Dansk Pelsdyravlerforening har gennem flere år haft forhandlinger med henblik på at sikre og forbedre dyrevelfærden for pelsdyr. Sammenlignet med anbefalingerne fra Europarådet tager Dyrenes Beskyttelse og Dansk Pelsdyravlerforening nogle væsentlige skridt videre mod øget dyrevelfærd i minkproduktionen. - For Dansk Pelsdyravlerforening er aftalen glædelig. Den giver ro om produktionen, fordi de lovgivningsmæssige rammer endelig bliver klarlagt. Samtidig sikres det, at minkenes velfærd bliver endnu bedre, siger Erik Ugilt Hansen, formand i Dansk Pelsdyravlerforening. De nye krav til minkenes velfærd drejer sig blandt andet om legetøj, som minkene kan aktiveres med i deres bure, burenes størrelse, placering og indretning og krav om fodringstider. - Vi er meget tilfredse med det nye forslag, for det vil betyde, at minkene får bedre velfærd. Der er sat en udvikling i gang i pelsdyrproduktionen, som til stadighed vil sikre bedre velfærd for pelsdyrene, og det er vi glade for, siger Ole Münster, direktør i Dyrenes Beskyttelse. Organisationerne har ikke opnået enighed om kravene til ræveproduktion og har derfor på dette område afleveret hver sit oplæg til Justitsministeriet. Dyrenes Beskyttelse og Dansk Pelsdyravlerforening håber, at ministeriet med organisationernes oplæg i hånden kan færdiggøre bekendtgørelsen i den nærmeste fremtid. /ritzau/