Fjer ti-on

I DAG 13.30 Aktivitets-Centret, Fjerritslev: Bankospil. Arr.: Centerrådet. 19 Han Herred Fritidscenter, Skytteforeningsn klublokale: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Arr.: Samvirkende idrætsforeninger i Fjerritslev Kommune. 19.15 Fjerritslev Kino: ”Bean’s ferie”. 19.30 Fjerritslev Missionshus: Caféaften m. ungdomskonsulent Brian Thisgaard Olesen, Aalborg. Arr.: IM Fjerritslev. I MORGEN 9 Thorupstrand, 10.30 Grønnestrand, 11.30 Slettestrand: Sandflugtsmøder. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Thy Statsskovdistrikt. 19.15 Fjerritslev Kino: ”Beans ferie”. 19.30 Klim Kro: Generalforsamling. Arr.: Gøttrup-Klim Landvindingslaug. 19.30 Fjerritslev Skole: Ekstraordinær generlaforsamling. Arr.: Fjerritslev Bykor.