EMNER

Fjern den skamplet

Af Knud Gammelgaard Teklaborgvej 82 9870 Sindal SVINERI: Gennem en årrække har Hirtshals Kommune medvirket til, at en familie på Øster Tverstedvej nr. 7 dagligt har været udsat for helt urimelig belastning på grund af naboskab med en svinefarm. Senest har kommunen supplerende tilladt opførelse af en svinestaldsbygning. Tilsyneladende så tæt på naboejendommen som muligt. Naboejendommens værdi er reduceret så betragteligt, at der udover generne fra fluer, stank og støj samt udsigtsødelæggelse må imødeses et stort økonomisk tab. Det langstrakte sagsforløb signalerer en kommunal arrogance og hensynsløshed, som Hirtshals Kommune (og en kommende storkommune) ikke kan være bekendt. Da det som oplyst, er kommunen, der er myndighed i forhold til miljøbeskyttelsesloven, må det være kommunens forpligtelse at genoprette det miljø, der med kommunens medvirken er ødelagt. Derfor HirtshalKommune: Fjern den skamplet. Denne sag drejer sig ikke alene om lovtilsidesættelse eller ikke-tilsidesættelse.Den drejer sig primært om en kommunes meget kritisable behandling af sagesløse borgere.