EMNER

Fjern forbehold

I denne tid, hvor dagene til det kommende Europa-Parlamentsvalg bliver færre og færre, og historierne om EU i medierne bliver flere og flere, synes jeg det oplagt, at reflektere lidt over Danmarks rolle i EU.

For efter 36 år som medlem af EU, er det danske medlemskab stadig ikke fuldbyrdet. I 16 år har Danmark nemlig valgt at melde sig ud af EU-klubben på fire områder. Det gælder retspolitik, forsvarspolitik, den fælles mønt og unionsborgerskabet. Fire områder i EU-samarbejdet, der vel og mærke er dem, der har udviklet sig allermest i de senere år. Alene indenfor retsforbeholdet har EU truffet mere end 155 beslutninger uden et dansk fingeraftryk. Og på forsvarsområdet er EU for alvor ved at udvikle sig til en vigtig militær strategisk faktor, når det gælder bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet, og andre fredsskabende og fredsbevarende indsatser. Men forbeholdene betyder, at Danmark må stå udenfor, hver gang de store spørgsmål kommer på bordet. Og vi er jo ikke mindre udsatte, når det gælder international kriminalitet og terror som vores nabolande. Ja efter krigene i Afghanistan og Irak, og efter Muhammed-tegningerne, tyder noget på, at vi er mere udsatte end de fleste. Hvis Lissabontraktaten inden så længe bliver ratificeret, betyder det, at de folkevalgte i Parlamentet vil få langt større indflydelse end tidligere. Med kun 13 medlemmer ud af 736 skal vi råbe ekstra højt for at blive hørt. Og så længe alle forhandlinger bliver koncentreret om at sikre forbeholdene, vil det uden diskussion blive på bekostning af vigtige danske mærkesager. Efter 16 år er de danske forbehold altså forældede. Det er på tide, at vi får afholdt en dansk folkeafstemning og får alle fire forbehold afskaffet. Det er afgørende for, at vi i fremtiden kan sætte et dansk fingeraftryk på alle politiske områder i EU – uden forbehold.