EMNER

Fjern ikke landmændene

JORDBRUGSKOMMISSION:Vi har i dag en velfungerende jordbrugskommission, hvis vigtigste opgave er at være garant for, at landbrugsloven overholdes. I de tilfælde, hvor sagerne er oplagt, er det efteretningssager, som straks tages til efterretning. I andre tilfælde, hvor det kræver afvejning eller dispensation i forhold til loven, er det helt betryggende, at kommissionen består af både juridisk ekspertise, der sikrer, at alle afgørelser træffes på juridisk korrekt grundlag bestået af sagkyndige lægmænd. Disse lægmænd er landmænd, udpeget af deres egne organisationer og vil selvsagt være respekterede og besidde det fornødne overblik til at træffe disse beslutninger. Der har i pressen været forslag om, at jordbrugskommissionen skulle bestå af amtslige ansatte, samt personer fra en eller anden fritidsorganisation. Det vil jeg mene er en dårlig idé. Selvfølgelig skal der være en repræsentant fra det offentlige, da det drejer sig om forvaltning af lov, men det er ligeså indlysende at brugergruppen, altså landmændene skal sidde i kommissionen. Tænk hvis en skolebestyrelse ikke bestod af forældre, lærer og elever der alle har en interesse i skolens bedste. Hele debatten startede jo, fordi oppositionen i Folketinget indledte klapjagt på finansminister Thor Petersen. Jeg skal undlade at kommentere den på gældende sag, men kun konstatere, at et eller andet problem på Sjælland ikke nødvendigvis behøver at føre til at ændre noget velfungerende andre steder i landet. Samtidig skal man passe på ikke at sammenblande landbrugsloven og jordbrugskommissionen. Et er lov, og noget andet forvaltning af den. En ændring af loven medfører nødvendigvis ikke en ændring af forvaltningen af den. Der har aldrig været noget at påtale til den nordjyske jordbrugskommission, og den har udført sit hverv meget tilfredsstillende over for alle parter så lad os endelig bibeholde den i nuværende form.