Fjern ikke levebrød

LIMFJORDSMUSLINGER:Min kollega i Europa-Parlamentet, Margrethe Auken (SF) er (27.10) ude med snøren. Hun beskylder mig for ikke at have tilstrækkelig historisk indsigt i muslingefiskeriet i Limfjorden. Selv mener Auken, at hun har fat i den lange ende. Hvad Auken dog glemmer i sit ensidige fokus på miljøet er, at muslingefiskeriet også vedrører mennesker. Muslingefiskeriet har netop stor betydning for mange familiers liv og den sociale aktivitet i og omkring Limfjorden. Det handler derfor om at finde den rette balance mellem erhverv og miljø, og ikke som Auken totalt at overhøre fiskerne og undergrave lokalsamfundene langs fjorden. Det har konsekvenser at bruge og færdes i naturen, det må selv Auken lære at forstå. Den videnskabelige substans i Aukens argumentation skal man også lede længe efter. De rapporter eller udtalelser der ikke understøtter Aukens budskab, betragter hun som utilstrækkelige. I sit indlæg (27.10) accepterer Auken netop ikke det hidtil mest grundige udredningsarbejde om muslingefiskeriets miljøkonsekvenser, der er foretaget herhjemme. En miljøudredning, der netop ligger til grund for Fiskeridirektoratets tilladelser til muslingefiskeriet i Limfjorden. Hvis det havde været på trods af miljøet, havde fiskerne ikke fået lov til at udføre deres arbejde. Vi skal på ingen måde gå på kompromis med Limfjordens miljø, men det er fuldstændigt uden proportionssans at ville fjerne muslingefiskernes levebrød her og nu.