Fjern ikke nattevagter

BUDGET - Så er det fremme i medierne igen med spareforslag i Brønderslev Kommune efter sammenlægningen af kommunerne. Der er blandt andet stillet forslag om at spare nattevagtstillinger på plejehjemmene i Brønderslev. Det vil betyde, at der kun skal gå én nattevagt med tilkaldevagt af en ”springer”, som skal køre mellem to plejehjem (Brønderslev/Stenum - Øster Brønderslev/Jerslev) Da jeg på 7. år arbejder i nattevagt kan jeg godt se, hvad det eventuelt kommer til at indebære. Vi har til tider beboere, som skal vendes flere gange om natten af to personer. Hvad med døende beboere, som kan komme til at ligge alene en del af natten. Der er trods alt andre beboere, der også kræver tilsyn/hjælp i løbet af natten, heriblandt nogle som er lettere demente og som kan være dørsøgende. Endvidere er der jo beboere, som eventuelt skal på toilettet ved hjælp af lift. I den forbindelse skal der være to hjælpere til stede, og det vil jo betyde, at der kan blive en ventetid indtil ”springeren” - der jo skal hjælpe på flere plejehjem - når frem. Og i den forbindelse kan det vel ikke udelukkes, at der kan gå fra en halvt til en hel time, inden hjælpen når frem. Er det sådan, de ældre fremover skal behandles. For den enlige nattevagt kan det betyde øget stress og måske utryghed ved at gå i et stort hus, hvor beboere er fordelt på flere etager. Og hvad vil det betyde, hvis der eventuelt skulle udbryde brand med kun en nattevagt. Ikke alene skal nattevagterne tage ansvar for beboerne. Det er også nattevagternes opgave at vaske beboernes tøj, samt foretage rengøring af gulve, rengøring af toiletter samt andre diverse opgaver herunder borddækning og forberedelse af beboernes morgenmad. Man kan vel ikke forestille sig, at en nattevagt skal kunne overkomme at tage ansvar for alle beboere og samtidig overkomme alle ovennævnte opgaver. Ovenstående er skrevet for at belyse nogle af de opgaver, som blandt andre nattevagterne varetager. Det er derfor at håbe, at det fremlagte spareforslag bliver taget af bordet. Det kan vel ikke være velovervejet at ældreområdet, der år efter år er blevet beskåret, nu igen skal beskæres yderligere. Det er trods alt de ældre mennesker, der har været med i opbygningen af det nuværende samfund, det går ud over.