Videregående uddannelser

Fjern stopklodser

UDDANNELSER:Skal vi have flere bachelorer og/eller færre kandidater? Der er startet en diskussion i NORDJYSKE om, hvorvidt vi skal uddanne flere bachelorer og færre kandidater fra universiteterne fremover. Udgangspunktet har været, at der i visse tilfælde ansættes kandidater i stillinger, hvor der reelt kun behøves en bacheloruddannet for at opfylde stillingskravene. På denne baggrund er det blevet foreslået, at færre af vores bachelorstuderende bør fortsætte på en kandidatuddannelse. Intet kan være mere forkert. Skal Danmark klare sig i en globaliseret verden, er det afgørende nødvendigt, at vi sikrer det højest mulige uddannelsesniveau. Kun ved at sikre, at vi ikke har stopklodser i vores uddannelsessystem, så alle unge får den højeste uddannelse, de har lyst og evner til, har vi en chance i den internationale konkurrence. Forskellen i løn mellem Danmark og resten af verden stiger nemlig voldsomt, med faldende uddannelse. Jo lavere uddannelsesniveau vi har, jo mindre konkurrencedygtige er vi. Har vi job, der kan klares af en bachelor, må vi sikre, at nogle af dem, der ellers ikke får en uddannelse, får en bacheloruddannelse. Herved kan vi frigøre flere kandidater til jobs, der kræver mere uddannelse, så vi kan sikre en større indtjening til Danmark til bevarelse af vores velstand. Et andet argument, der er blevet brugt i forhold til at uddanne bachelorer frem for kandidater er, at de studerende derved vil få en erhvervserfaring, som kandidater i mange tilfælde mangler, når de færdiggør deres uddannelse. Denne anskuelse af uddannelsessystemet beror på manglende viden om, hvordan systemet i dag ser ud. På universiteterne indgår erhvervserfaring i en lang række kandidatuddannelser. Som eksempel kan nævnes Aalborg Universitet, hvor vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet bl.a. gennem problemorienteret projektarbejde. Her sker de studerendes læring gennem arbejdet med at løse uløste teoretiske problemer, der i de fleste tilfælde er hentet direkte fra erhvervslivet. Vi har således gennem mange år vist, at man kan uddanne kandidater, som har et tæt samarbejde med erhvervslivet, og samtidig nå kandidatniveau.