Hospitaler

Fjernelse af akutfunktion vil kræve vejinvestering

SYGEHUSDEBAT:Som udkantskommune må Vesthimmerlands Kommune ligesom mange kommuner budgettere med store økonomiske ekstraudgifter, hvis akut indlæggelserne centraliseres. Borgerne vil kræve, at vejnettet udbedres når der bliver meget længere kørsel for patienter der skal behandles på sygehuse med akut modtagelsesfunktioner. Regionerne har sandsynligvis ikke indregnet omkostninger til en nødvendig udbedring af vejnettet så ambulancerne kan nå hurtigt frem. Region Nordjylland tror jeg ikke har kalkuleret med sådanne udgifter. De fleste betydende veje overgik ved kommunalreformen til kommunerne og det er nu en behagelighed for STATEN og REGIONERNE - de har sluppet af med økonomiske byrder til vejnettet, og kan ændre sygehusstrukturen uden, at tage økonomiske hensyn til, hvordan patienterne når frem til sygehusene i live. Alle veje gennem byer i Vesthimmerland der gennemskæres af en tidligere amtsvej er forsynet med diverse hastighedsdæmpende foranstaltninger. Når en patient fra Hvalpsund skal køres til Aalborg skal ambulancen gennem både Ullits, Farsø og Aars eller alternativt fra Farsø gennem Hornum og Bislev - alle steder er der for ambulancerne rigtig mange uhensigtsmæssige bumps/hastighedsdæmpende foranstaltninger. Et krav fra borgerne i Vesthimmerland vil derfor være langt bedre regionale veje så ambulancerne kan bringe patienterne hurtigere og behageligere frem. Mest hensigtsmæssig vil være en etablering af nye omfartsveje omkring alle de byer, hvor det ikke allerede er sket. I Vesthimmerlands Kommune mener jeg at kun Ranum og Gedsted på rute 533. og Vegger på rute 187 har omfartsveje, så der er byer nok at etablere omfartsveje om.. Jeg tvivler dog på, at Aalborg Kommune vil etablere en omfartsvej omkring Bislev, men hvem vil så? Vesthimmerlands Kommune og områdets politiske partier bør over for Region Nordjylland, Folketinget og Regeringen påtale og forklare, at det er urimeligt, at store uforventede økonomiske forpligtigelser ved sygehusreformen/kommunalreformen pålægges fattige udkantskommuner. Efter det oplyste skal det påtænkte nye sygehus et eller andet sted i Himmerland ikke modtage akutte patienter. Der bliver derfor når sygehusreformen er gennemført - for alle borgerne i udkantsområderne urimeligt langt til akutbehandling på sygehusene – det hjælper jo ikke, at akutsygehusene har eksperterne, hvis patienterne på grund af den lange ubehagelige køretid er døde når de når frem til sygehuset. Vejnettet i udkantsområderne må derfor udbygges og moderniseres, hvis man da ikke i regionsplanen/sygehusplanen allerede har indarbejdet prognoser der forudsætter en yderligere affolkning af Danmarks yderligst liggende områder. Medlemmer af Region Nordjyllands bør ophøre med økonomiske spekulationer og udtalelser omkring, hvor patienterne SKAL behandles. Patienter kan og skal behandles det sted patienten og dennes læge finder bedst – uanset regionsgrænser. Ser man på afstandene og køretid (ifølge Krak) til sygehusene fremgår det, at mange borgere i Himmerland uden større gener og mange endda med fordel og kan benytte sygehusene uden for Region Nordjylland, f. eks. er afstande og køretid fra: Danparcs, Rønbjerg til Aalborg ca. 56 km, køretid 50 min. - til Viborg ca. 58 km, køretid ca. 50 min. Hvalpsund Færgekro til Viborg ca. 40 km, køretid 38 min. - til Aalborg ca. 69 km, køretid 56 min. Nørager (Mejeriet) til Aalborg ca. 45 km, køretid 34 min. - til Randers ca. 42 km, køretid 31 min. - til Viborg ca. 38 km, køretid 35 min. Hobro Sygehus til Randers ca. 27 km, køretid ca. 22 min. - til Aalborg ca. 54 km, køretid ca. 37 min. Afstande og køretider fra Aalestrup og Gedsted er ikke nævnt - disse områder forudsættes på grund af afstand og køretid fortsat, at benytte Regionssygehuset i Viborg. En kendt person sagde engang: HVOR DER ER EN VILJE - ER DER OGSÅ EN VEJ. Vesthimmerland bør kæmpe for de veje og sygehuse vi som skattebetalende borgere har behov og krav på.