Børnepasning

Fjerner forurening i børnehave

105 tons olieforenet jord skal udskiftes.

Arbejdet med at fjerne 105 tons olieforurenet jord fra grunden omkring Vaarst Børnehave gik i gang mandag. Foto: Henrik Bo

Arbejdet med at fjerne 105 tons olieforurenet jord fra grunden omkring Vaarst Børnehave gik i gang mandag. Foto: Henrik Bo

I øjeblikket graves der på livet løs omkring Vaarst Børnehave på Vaarstvej. Mandag morgen gik arbejdet med at fjerne 105 tons olieforurenet jord fra institutionens legeplads nemlig i gang. - Det er lidt svært at sige, hvor forureningen stammer fra. Men et godt bud kunne være, at der er tale om jord, man på et tidspunkt har tilført udefra, siger civilingeniør Henrik Nordtorp fra Region Nordjylland. Forureningen omkring børnehaven blev konstateret i forbindelse med den kortlægning af forurenet jord, regionen foretog sidste år. Og ifølge Nordtorp er den ikke så alvorlig, at forældre til børn i institutionen bør være bekymrede. Men forureningsniveauet er alligevel så højt, at man har valgt at fjerne den øverste halve meter jord på et 115 kvadratmeter stort areal. - Det er et led i den ind- sats på området, vi har væ-ret i gang med i et stykke tid. Og arbejdet er heldig- vis foregået i god forståelse med børnehavens persona- le og forældre, som vi har haft løbende drøftelser med. Både i forhold til, hvordan vi gør det, og hvordan området skal re-tableres, forklarer han. Den bortgravede jord erstattes naturligvis med ren jord, og regionen sørger også for, at der bliver lagt nyt græs og fliser, så arealet igen kan bruges. Arbejdet afsluttes formentlig onsdag, og mens det står på, er området afspærret, så ingen børn kan komme til skade. Det koster omkring 300.000 kroner at fjerne den forurenede jord, og det er regionen, som betaler regningen, da arbejdet er et led indsatsen efter jordforureningsloven.