Danmark

Fjernet fra listen?

Cepos udgav i september 2009 en rapport om brugen af vindmøller i Danmark.

Nick Hækkerup (NH) fra Socialdemokraterne sætter (29.3.) spørgsmålstegn ved rapportens finansiering. Det var en klar og beklagelig fejl, at det ved udgivelsen af rapporten ikke fremgik, at udgiften til rapportens forfattere var finansieret af det amerikanske Institute for Energy Research (IER). Vi har på ingen måde hemmeligholdt, at IER var sponsor. Men det skulle selvfølgelig have stået i selve rapporten. Jeg vil gerne understrege, at IER ikke har haft indflydelse på rapportens indhold. CEPOS valgte to eksperter, som har beskæftiget sig indgående med emnet, bl.a. i en prisbelønnet artikel i et videnskabeligt tidsskrift. Forfatterne har uafhængigt af sponsor valgt metode og draget konklusioner. Cepos har ikke haft økonomisk vinding af projektet. Stort set hele sponsorbeløbet (ca. 180.000 kr.) blev udbetalt som honorar til forfatterne, som ikke er medarbejdere i Cepos. Cepos tog emnet op, fordi vi fandt det væsentligt at få belyst vigtige aspekter af dansk energipolitik. CEPOS tager og vil også i fremtiden tage emner op, der bibringer den offentlige debat nogle andre perspektiver end dem, der måske lige umiddelbart huer Nick Hækkerup. NH vil have Cepos af listen over almennyttige organisationer og påstår, at daværende skatteminister, Kristian Jensen fik Cepos på listen. Det er ikke korrekt. Faktum er, at det er en administrativ beslutning, hvem der figurerer på listen – ikke en politisk. Hvis N.H. mener, at Cepos skal af listen, fordi CEPOS siger noget andet, end det, der passer ind i N.H.’s verdensopfattelse, må han derfor foreslå en ændring af ligningsloven.