Lokalpolitik

Fjernlager spøger i spillet om LIDL

Sagen om lokalplan for Hostrupvej er nødvendigvis ikke kun et spil om en dagligvarebutik

HOBRO:Det er ikke nødvendigvis kun et spil om en discountbutik mere eller mindre, når to medlemmer af Venstres byrådsgruppe i Hobro i aften forsøger at få genoptaget den lokalplan, der kan bane vejen for et varehus til den tyske kæde LIDL. Afgørelsen kan måske også få afgørende betydning for LIDL’s eventuelle beslutning om at placere et fjernlager med indtil 150 arbejdspladser i Hobro. Borgmester Jørgen Pontoppidan (V) afviser ganske vist at sammenkæde de to sager, men direkte adspurgt erkender han, at et afslag til butikken efter hans opfattese meget vel kan få den negative konsekvens, at Hobro spiller sig kortene af hånde, før stikket om fjernlageret skal tages hjem. - Hvis vi ikke kan beslutte os for at sige ja til en butik, er vi nok ikke den mest oplagte forhandlingsparter i en sag om et fjernlager til samme kæde, vurderer Jørgen Pontoppidan. Han bekræfter, at LIDL over for ham har stillet i udsigt, at der på strækningen mellem Randers og Aalborg skal etableres et fjernlager med de mange arbejdspladser, og at det er afgørende med en beliggenhed tæt ved motorvejen. - Derfor er vi selvfølgelig inde i billedet, men man kan naturligvis tvivle på, om LIDL vil indlede egentlige forhandlinger med kommunen om et fjernlager, hvis vi først har sagt nej til butikken, siger Jørgen Pontoppidan. Han pointerer, at LIDL ikke har nævnt fjernlageret i forbindelse med sagen om butikken, og at han som borgmester heller ikke har fundet anledning til at inddrage det aspekt i sagen. - Men når jeg direkte bliver spurgt, om jeg har fået en henvendelse, kan jeg kun bekræfte, siger Jørgen Pontoppidan, som kendte til LIDL’s overvejelser om et fjernlager allerede før byrådet i oktober sagde nej til lokalplanen med butikken. Jørgen Pontoppidan vedstår også, at det er på hans initiativ, at sagen om lokalplanen med butikscentret på Hostrupvej atter er dukket op til overfladen. Det er ham, der har bedt ingeniørfirmaet COWI om at lave beregninger om de trafikale konsekvenser ved projektets gennemførelse, og det er ham, der har fået LIDL til at præcisere, at lavpriskæden i givet fald vil bidrage med indtil to mio. kr. til trafikforbedrende foranstaltninger, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. - Det med de to mio. kr. er i hvert fald noget nyt i sagen, og så har vi jo også fået præciseret, at det trafikalt intet er til hinder for at gennemføre projektet, siger Pontoppidan. Han har hele tiden følt, at det var en forkert beslutning, da et flertal i byrådet i oktober stemte nej til lokalplanforslaget. - Derfor har jeg arbejdet videre med sagen, og jeg kan da kun være tilfreds med, at to af mine egne gruppefæller er blevet så overbevist, at de har begæret sagen til fornyet behandling, siger Jørgen Pontoppidan. Direktør for LIDL i Danmark er Finn Tang, Kolding. Han afviser at kommentere sagen over for NORDJY- SKE Stiftstidende. - Vi holder vore forretningsplaner internt, siger Finn Tang.