Hornum

Fjernvarme- ledning på vej

Arbejdet med ledningen mellem Aars og Hornum er i gang

Arbejdet med at etablere transmissionsledningen mellem Aars og Hornum skaber trængsel på Himmerlandsstien. Her et glimt fra Aars. Privatfoto

Arbejdet med at etablere transmissionsledningen mellem Aars og Hornum skaber trængsel på Himmerlandsstien. Her et glimt fra Aars. Privatfoto

AARS/HORNUM:Etableringen af den 7,5 km lange fjernvarmeledning mellem Aars og Hornum er nu startet. Hovedentreprenøren Gunnar Nielsen A/S, Aars, har igangsat arbejdet fra både Hornum- og Aarssiden, og på de første strækninger er rørene allerede svejset og gravet ned langs Himmerlandsstien. - Arbejdet forløber i henhold til tidsplanen, og vi forventer at kunne levere varme til Hornum fra omkring 1. december, pointerer direktør Jan Clement, Aars Fjernvarmeforsyning. Projektet indebærer store fordel for såvel Hornum som Aars Fjernvarmeforsyning, idet overskudsvarme fra affaldsforbrændingen i Aars nyttiggøres. Vesthimmerlands Kommune gav grønt lys for projektet i sidste måned. For øjeblikket opgraderes en af affaldsforbrændingsovnene på Aars Varmeværk, så den kan producere cirka en MW varme mere. - Via samarbejdet med Hornum får vi et særdeles fleksibelt forsyningssystem, hvor vi i spidsbelastningssituationer kan supplere affaldsvarmen med træpiller i Aars og med naturgasbaseret kraftvarme i Hornum, fortæller Jan Clement. Direktøren for Aars Fjernvarmeforsyning beklager, at etableringen af den store transmissionsledning gør Himmerlandsstien vanskelig passabel på de strækninger, hvor der arbejdes. - Vi gør, hvad vi kan for at minimere disse gener - f.eks. ved at gennemføre arbejdet så hurtigt som muligt, men vi kan naturligvis ikke undgå, at stien er svær eller umulig at benytte, hvor arbejdet pågår. Til gengæld vil stien blive omhyggeligt retableret til gavn for dens mange brugere, understreger Jan Clement. Projektet er anslået til cirka 16 millioner kr., hvilket også omfatter varmevekslere og pumper samt bygninger til disse.