EMNER

Fjernvarme - nej tak

42 husstande har skrevet til kommunen for at få dispensation for tilslutningspligt i Hvalpsund

HVALPSUND KRAFTVARMEVÆRK skal have flere kunder, hvis værket skal have tilladelse til at opføre et kombifyr. Men mange af de mulige nye kunder har søgt om fritagelse for tilslutningspligt. Arkivfoto

HVALPSUND KRAFTVARMEVÆRK skal have flere kunder, hvis værket skal have tilladelse til at opføre et kombifyr. Men mange af de mulige nye kunder har søgt om fritagelse for tilslutningspligt. Arkivfoto

Over halvdelen af de husstande i Hvalpsund, der kan blive omfattet af tilslutningspligt til byens fjernvarme, har søgt om dispensation. Mange vil sikkert også få det. Fristen for at søge om dispensation og komme med indsigelser til varmeprojektet udløb for nyligt. Der var sendt brev ud til varmeværkets 252 nuværende medlemmer og til de 82 husstande, der bor inden for det nuværende forsyningsområde uden at være på fjernvarmen. Projektet omfatter desuden nuværende og kommende byggegrunde i Hvalpsund. De vil ifølge projektet blive omfattet af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen. Til gengæld indebærer projektet, at Hvalpsund Kraftvarmeværk kan få tilladelse til at opføre et nyt kombifyr, som skal gøre det muligt at producere billigere varme. 42 ud af de 82 husstande, der ikke er koblet på fjernvarmen i øjeblikket, har benyttet sig af muligheden for at søge om dispensation for tilslutningspligten, oplyser planlægger Kim Stadsvold fra Vesthimmerlands Kommune. - Cirka en tredjedel af dem henviser til, at de er pensionister. Knap halvdelen af de 42 har andre opvarmningsformer, og så er der nogle enkelte, der skriver, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at omstille huset til fjernvarme, fortæller han. Blandt værkets 252 nuværende medlemmer er der fire, der har skrevet ind. - Det går generelt på, at man er imod tvang. Nogle gør opmærksom på, at de har et lavenergihus og gerne vil kobles af fjernvarmen, siger Kim Stadsvold. Han oplyser, at pensionister og borgere, der bor i et lavenergihus, har et retskrav på at få dispensation, hvis de søger om det. I andre tilfælde, som når folk for eksempel har et stokerfyr, er loven ikke så skarp, men der er præcedens for at sige ja til dispensation. For pensionister gælder dispensationen lige så længe, de har huset. - De kan altså blive boende i deres hus ud over fristen på ni år uden at blive tilsluttet. Men når huset sælges, træder tilslutningspligten i kraft, forklarer Kim Stadsvold. Der er også grundejere, der har skrevet ind. Endelig har kommunen modtaget en underskriftsindsamling mod tilslutningspligten og et fælles brev fra et mindre antal borgere. - Vi er så småt gået i gang med at gennemgå ansøgningerne. Vi er ikke kommet så langt endnu, så vi kan se, om det vil rykke noget ved projektet, hvis 42 husstande ud af 82 får dispensation, siger planlæggeren. Han satser på at nå igennem dyngen af ansøgninger og indsigelser tids nok til at varmeprojektet kan komme til politisk behandling i marts.